Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi

Det nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi etablerades 1997. Varje år erbjuds minst 3 kurser varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution.

Programmet syftar till att:

 • ge alla doktorander tillträde till forskarkurser på landets kulturgeografiska institutioner
 • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen utanför den egna institutionen
 • erbjuda kurser med föreläsningar av inbjudna experter från Sverige och utlandet
 • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta andra doktorander och forskare

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och ges vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna. De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution som också ansvarar för poängsättningen inom forskarutbildningen.

Medverkande institutioner i forskarutbildningsprogrammet

 • Avdelning för geografi och turism, Karlstads universitet
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
 • Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs Universitet
 • Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
 • Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola
 • Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
 • Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet

Kurser inom programmet

På programmets hemsida hittar ni all informationen om kurser samt kursplaner.

Länk till hemsidan.