Göteborgs universitet
Bild
Bild på avhandlingar
Länkstig

Doktorandprojekt och doktorsavhandlingar i innovation och entreprenörskap

Nedan presenteras aktiva doktorandprojekt samt tidigare doktorsavhandlingar.

Doktorsavhandlingar

Här listar vi färdiga doktorer, både i serien Gothenburg Studies in Innovation and Entrepreneurship, samt doktorer vars avhandlingar har handletts av Maureen McKelvey eller Olof Zaring, som huvudhandledare eller biträdande handledare.