Länkstig

Samarbeten i kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem: en analys av KIE-företag inom den landburna transportsektorn och sjöfartsindustrin i Västra Götaland

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Finansieras av Maureen McKelveys forskningsprogram: “Knowledge- intensive Entrepreneurial Ecosystems: Transforming society through knowledge, innovation and entrepreneurship”, VR DNR 2017–03360. Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram.

Kort beskrivning

Jag undersöker hur och varför kunskapsintensiva entreprenöriella (KIE) företag kan bidra till det omgivande ekosystemet och i förlängningen adressera de globala hållbarhetsmålen, genom att studera transportsektorn i västra Sverige. KIE-företag utgör en specifik form av entreprenörskap som är mycket beroende av olika former av avancerad kunskap och samarbeten inom ekosystemet. Den empiriska analysen kommer att fokusera på den landburna transportsektorn samt sjöfartsindustrin inom den regionala kontexten i Västra Götaland.

Doktorandtjänst: Hani Elzoumor
Handledare: Daniel Ljungberg
Biträdande handledare: Ethan Gifford

Mer specifikt kommer jag att studera entreprenörer i relation till dessa två sektorer samt hur de samarbetar inom sina kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Jag kommer även genomföra en jämförelse mellan den landburna transportsektorn och sjöfartsindustri, samt mellan KIE-företag och SMFs generellt i dessa sektorer; detta för att undersöka frågor relaterat till samarbetsdynamik, samarbetsplattformar, samt vilken roll kunskap spelar för skapandet av nischteknologier och produkter inom dessa sektorer.