Länkstig

Malin Lindberg

Avd-/Sektionschef, bitr, inst

KTC
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Malin Lindberg

Jag är anställd som adjunkt och doktorand på institutionen får vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. I grunden är jag sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Jag har ett mångårigt intresse för vårdpedagogik och är utbildad inom studenthandledning, yrkesmässig handledning samt pedagogik. Jag är certifierad processhandledare inom omvårdnad sedan 2021. Vidare är jag sedan 2020 biträdande sektionschef med ansvar för Sahlgrenska akademins kliniska träningscentrum, KTC, där jag tidigare varit samordnare för verksamheten.

Forskning

Mitt doktorandprojekt "Högskolestudenters förbereddhet inför verksamhetsförlags utbildning", syftar till att undersöka hur lärosätet bättre kan förbereda studenter inför praktisk undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Projektet avser undersöka om de pedagogiska modellerna peer learning och virtuella patientfall leder till positiva effekter på studenters lärprocess, tilltro till den egna förmågan och förmågan att arbeta personcentrerat. Länk till projektet: Högskolestudenters förbereddhet inför verksamhetsförlagd utbildning | Göteborgs universitet (gu.se)

Undervisning

Jag undervisar primärt inom ämnet vårdpedagogik på avancerad nivå. Jag är kursansvarig för Handledarutbildning I, en fristående kurs om 7,5 hp, för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Länk till kurs för mer information: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/handledarutbildning-i-handle… . Vidare är jag kontaktlärare för studenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning.