Bild
man som granskar röntgenbilder
Länkstig

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Program
V1RTS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G05A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Röntgensjuksköterskeutbildningen passar dig som vill kombinera teknik med vård och möten med människor. Du som väljer denna utbildning får fokusera på ämnet radiografi som är ett kunskapsområde där omvårdnad möter strålningsfysik och medicin. Du som arbetar som röntgensjuksköterska axlar ett stort ansvar - du behöver genomföra undersökningar av hög kvalitet, kunna arbeta med många olika metoder och du har en nyckelroll vid utredning och diagnostik av olika sjukdomar - det gäller att hänga med i en stimulerande och snabb teknisk utveckling!

Om utbildningen

Röntgensjuksköterskan arbetar i allmänhet kliniskt och har som huvudsakliga uppgifter att planera, genomföra och utvärdera undersökningar och behandlingar avseende bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet. Yrkesrollen kräver kunskaper om olika radiologiska undersökningar inom både traditionell röntgen såsom lung- eller skelettröntgen, datortomografi, magnetkamera, kärlröntgen, och ultraljud.   Dels för att kunna ge underlag för diagnos men också för att kunna utföra och följa upp behandlingar. Röntgensjuksköterskor kan också arbeta med kombinationer av olika undersökningsmetoder till exempel i en högteknologisk hybridsal tillsammans med andra professioner. Allt detta sker i samverkan med patienten utifrån dennes personliga behov och förutsättningar.

Röntgensjuksköterskan har en speciell och eftersökt kompetens som gör dig som väljer denna utbildning till en viktig medarbetare i stora delar av sjukvården. 

Att arbeta med patienter på en röntgenavdelning kräver även en god förmåga till samarbete, något som du också får kunskaper om under utbildningen. Du är en viktig del av sjukvårdsteamet, inte minst när det gäller diagnostik.

Yrket som röntgensjuksköterska innebär många kontakter med människor och en viktig del av arbetet är att skapa trygghet för de patienter du träffar. Mötena är ofta korta men bygger på respekt och integritet. På Göteborgs universitet arbetar vi med en profilering mot personcentrerad vård vilket innebär att människan sätts i centrum. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt ger dig extra verktyg i din framtida yrkesutövning. 

Studenter berättar:

Niloofar Ferhady

Tin Mai

Vill du byta från ett annat lärosäte till Göteborgs universitet? 

Vi har antagning till senare del av program fr o m termin 4. Du ansöker då via blankett som du hittar här

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård. Under VFUn får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till både kandidatexamen och yrkesexamen och efter att examenskraven är uppfyllda kan du ansöka om legitimation som röntgensjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ger behörighet för studier på avancerad nivå. 

Arbetsmarknaden är mycket god och det finns en stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor i hela Sverige och även utomlands. Du kan välja att arbeta antingen privat eller i regionernas regi. Du kan även välja att arbeta brett eller mer specialiserat inom till exempel traumamedicin på akutsjukhus eller en viss undersöknings/behandlingsmetod, till exempel mammografi eller kärlröntgen.

Röntgensjuksköterska ska inte blandas ihop med sjuksköterska, det är två olika professioner med olika legitimationer. 

Så är det att plugga

Undervisningen

I utbildningen ingår ämnen som radiografi, strålning och teknik, anatomi, omvårdnad, vetenskaplig metodik och kurser i lärande och ledarskap samtidigt som du får lära dig olika tekniska metoder. Tyngdpunkten ligger inom ämnet radiografi. Undervisningen sker på heltid på Sahlgrenska akademin där många utbildningar inom hälsa och medicin möts. Den består av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten, fältstudier och såklart mycket praktik. I utbildningen ingår även ett examensarbete på 15 hp. 

De teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna tränas under tiden i verkliga situationer i din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som motsvarar 48 högskolepoäng. När du är på VFU praktiserar du på en röntgenavdelning tillsammans med en utsedd handledare. 

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Röntgensjuksköterskestudenter kan göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands förutsatt att man hittar en egen praktikplats och att den godkänns av programmet.

Läs mer om studier utomlands