Bild
man som granskar röntgenbilder
Länkstig

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Program
V1RTS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G05B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Att läsa till röntgensjuksköterska passar dig som vill bli expert på medicinsk teknik i nära möte med människor. Under programmet får du möjlighet att kombinera både omvårdnad och hantering av avancerad utrustning, så att du kan följa med i en snabb teknologisk utveckling.

Huvudämnet radiografi fokuserar på att ta fram bilder av hög kvalitet för att kunna ställa diagnos och följa upp patienter. Det gör du genom kunskap inom en rad olika metoder, till exempel röntgenstrålning, ultraljud och magnetfält - alltid på ett säkert sätt för patienten.

Om utbildningen

Röntgensjuksköterskan har en speciell och eftersökt kompetens vilket gör
dig som väljer denna utbildning till en viktig medarbetare i stora delar
av sjukvården. Att arbeta med patienter på en röntgenavdelning kräver  god förmåga till samarbete, något som du också får kunskaper om
under utbildningen. Du är en viktig del av sjukvårdsteamet, inte minst
när det gäller diagnostik.

Radiologiska metoder och undersökningar

Röntgensjuksköterskan arbetar i allmänhet kliniskt och har som huvudsakliga uppgifter att planera, genomföra och utvärdera undersökningar och behandlingar avseende bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet. Yrkesrollen kräver kunskaper om olika radiologiska undersökningar inom både traditionell röntgen som lung- eller skelettröntgen, datortomografi, magnetkamera, kärlröntgen, och ultraljud. Bilderna används som underlag för diagnos men också för att kunna utföra och följa upp behandlingar. Röntgensjuksköterskor kan också arbeta med kombinationer av olika undersökningsmetoder till exempel i en högteknologisk hybridsal tillsammans med andra professioner. Allt detta sker i samverkan med patienten utifrån dennes personliga behov och förutsättningar.

Yrket som röntgensjuksköterska innebär många kontakter med människor och en viktig del av arbetet är att skapa trygghet för de patienter du träffar. Mötena är ofta korta men bygger på respekt och integritet. På Göteborgs universitet arbetar vi med en profilering mot personcentrerad vård vilket innebär att människan sätts i centrum. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt ger dig extra verktyg i din framtida yrkesutövning. 

Huvudområde

Radiografi utgår från ett humanistiskt perspektiv och fokuserar på frågor som syftar till förståelse för den enskilda patientens situation och hur olika bildgivande metoder används för att ställa diagnos, utföra och följa upp radiologiska behandlingar. Radiografi är ett huvudområde där röntgensjuksköterskan etablerar och vidmakthåller en vårdande relation i en högteknologisk miljö. Denna bygger på tillit, medkänsla, förståelse och respekt i det korta mötet med patienten, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Detaljer om programmets upplägg

Studenter berättar:

Niloofar Ferhady

Tin Mai

Yrkesverksamma röntgensjuksköterskor berättar: 

Synnöve arbetar som röntgensjuksköterska på intervention

Marit arbetar som röntgensjuksköterska 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg 51% , Högskoleprov 34 %, 15 % alternativt urval. Till det här programmet fördelas 15% av platserna med alternativt urval: minst 12 månaders arbete som undersköterska eller motsvarande inom radiologisk verksamhet med minst 50% arbetstid. Därefter sker rangordning utifrån antal månader av anställningstid. Arbetsintyg ska bifogas enligt riktlinjer på antagning.se. Observera att det måste framgå av intyget att du arbetat som undersköterska eller motsvarande inom radiologisk verksamhet.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård. Under VFUn får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att
innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av
VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

More information about Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till både kandidat- och yrkesexamen. Efter din examen kan du ansöka om legitimation som röntgensjuksköterska hos Socialstyrelsen. Du blir också behörig för studier på avancerad nivå om du vill fortsätta att läsa till en magister, master eller forska inom radiografi.

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor i hela Sverige och även utomlands. Du kan välja att arbeta både privat och inom region, och fokusera såväl brett som mer specialiserat inom till exempel trauma på akutsjukhus eller med en viss undersökningsmetod, så som mammografi eller kärlröntgen. 

Röntgensjuksköterska ska inte blandas ihop med sjuksköterska, det är två olika yrken med olika legitimation.

Så är det att plugga

Undervisningen

I utbildningen ingår ämnen som radiografi, strålning och teknik, anatomi, omvårdnad, vetenskaplig metodik och kurser i lärande och ledarskap samtidigt som du får lära dig olika tekniska metoder. Tyngdpunkten ligger inom ämnet radiografi. Undervisningen sker på heltid på Sahlgrenska akademin där många utbildningar inom hälsa och medicin möts. Den består av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten, fältstudier och såklart mycket praktik. I utbildningen ingår även ett examensarbete på 15 hp. 

De teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna tränas under tiden i verkliga situationer i din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som motsvarar 48 högskolepoäng. När du är på VFU praktiserar du på en röntgenavdelning tillsammans med en utsedd handledare. 

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Röntgensjuksköterskestudenter kan göra verksamhetsförlagd utbildning utomlands förutsatt att man hittar en egen praktikplats och att den godkänns av programmet.

Läs mer om studier utomlands