Länkstig

Nabi Fattahi

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2431
Postadress
Box 457
40530 Göteborg