Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
En student får handledning i vårdmiljö
Foto: Stockphoto

Handledning

Handledare i verksamhetsförlagd utbildning har en central roll i studentens utbildning genom att skapa förutsättningar för lärande. I detta område studeras lärande och professionell utveckling samt teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen för professions- och kompetensutveckling.

Inom området ingår processorienterad handledning i omvårdnad som är en obligatorisk arbetsform i sjuksköterskeprogrammet. Här studeras studentens lärande för vidarutveckling av självkännedom, inlevelseförmåga och handlingsberedskap utifrån etiskt förhållningsätt. I detta område studeras utbildningens olika kunskapsdimensioner utifrån en helhet och integrering av teoretisk och praktisk kunskap.
Kontaktperson: Kerstin Ulin kerstin.ulin@gu.se