Länkstig

Helena Wigert

Universitetslektor/sjuksköterska

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens Backe Hus 1
41346 Göteborg
Rumsnummer
1213
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg