Länkstig

Helena Dahlberg

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Helena Dahlberg

Helena Dahlberg är Fil. Dr. i idéhistoria, och forskare inom GPCC. Hon är också Feldenkraispedagog, yogainstruktör och dansare.  

Forskning Helenas forskning berör den levda kroppen i hälsa, sjukdom och vård. Hon utforskar gärna gränslandet mellan kroppslig erfarenhet och vetenskaplig kunskap. Hennes forskning rör sig inom huvudsakligen tre områden: fenomenologisk filosofi, kvalitativ metod och fenomenologi och vårdvetenskap. Inom det förstnämnda området är det framför allt den levda kroppens dubbelhet såsom både subjektiv och objektiv, egen och främmande, aktiv och passiv, som har intresserat henne, och vad detta har för betydelse för människans vara i världen. Med utgångspunkt i Merleau-Pontys kroppsfenomenologi har hon diskuterat aspekter av bland annat kroppslighet, intentionalitet och intersubjektivitet.

Hon har, för det andra, forskat i kvalitativ metodik och medverkat i utvecklingen av en empirisk forskningsansats grundad på fenomenologisk och hermeneutisk filosofi (Reflective Lifeworld Research). Hennes forskning inom kvalitativ metodik har även rört aspekter av forskarens öppenhet samt den problematik som har knutits till distinktionen mellan beskrivning respektive tolkning inom fenomenologisk/hermeneutisk forskningsansats.  

För det tredje forskar hon också kring den levda kroppens betydelse för hälsa, sjukdom och vård. Mer specifikt undersöker hon den levda kroppens betydelse för utvecklandet av personcentrerad vård, och i detta sammanhang begreppen partnerskap och ansvar i personcentrerad vård.  

Undervisning Helena har huvudsakligen undervisat i kvalitativ metodik och fenomenologisk epistemologi och ontologi, både i Sverige och utomlands, för bland annat studenter och doktorander i omvårdnad, blivande arkitekter, fysioterapeuter och psykologer, såväl som för studenter i globala studier, interaktiv design och konstvetenskap. Hon har även undervisat i filosofi och idéhistoria.

Nyckelord Levd kropp, hälsa, person-centrerad vård, Merleau-Ponty, kvalitativ metod, fenomenologi  

Extern hemsida: www.viktenavkropp.se