Länkstig

Catarina Wallengren Gustafsso

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1315
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Catarina Wallengren Gustafsso

Forskningspresentation: Catarina är en forskare som fokuserar på hur lärande av personcentrerad vård (PCC) kan främjas inom kliniska praktiker, akademiska miljöer och civilsamhället. Hon är docent i vårdpedagogik. Hon är legitimerad sjuksköterska och legitimerad ämneslärare inom omvårdnad.

Forskning: Catarina forskar kring hur utveckling av PCC kan ske och hur stöd, i form av utbildning och träning, kan utvecklas och tillämpas inom kliniska praktiker, akademiska miljöer och civilsamhället.

Akademiska ledningsuppdrag: Catarina är forskargruppsledare för den kompletta akademiska miljön “Vårdpedagogik och ledarskap” och ämnesansvarig för institutionens akademiska ämne “Vårdpedagogik”. Catarina är forskargruppsledare för forskargruppen GPCC-Edu, Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet. Hon är en av koordinatorerna för nyttiggörandet av PCC vid GPCC, Göteborgs universitet.

Undervisning: Catarina är kursledare för kursen “Ledarskap och lärande” (15 högskolepoäng, termin 6) som ingår i sjuksköterskeprogrammet. Vidare är hon kursledare för kursen “Examensarbete deltidutbildningar” (15 högskolepoäng) som ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet. Hon handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt handleder doktorander på forskarnivå. Vidare undervisar hon kring kunskapsområdena lärande, innovation och PCC, på grund- och avancerad nivå.

Doktorander:

· Annie Jonnergård

· Malin Lindberg

· Kiana Kanini

· Sara Bergström

Forskningskollegor:

· Mari Lundberg

· Caroline Feldthusen

· Emma Forsgren

· Ida Björkman

· Axel Wolf

· Elin Siira

· Kristina Rosengren

· Hanna Falk

· Ramona Schenell

Nyckelord: Lärande, personcentrerad vård, pedagogik, innovation, implementering, intervention, facilitering.