Länkstig

Catarina Wallengren Gustafsso

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1315
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Catarina Wallengren Gustafsso

Om Catarina Wallengren

Forskningspresentation Catarina är forskare med inriktning mot hur lärande av personcentrerad vård kan främjas inom kliniska praktiker, akademiska miljöer och civilsamhället. Hon är docent i vårdpedagogik. Är legitimerad sjuksköterska och legitimerad ämneslärare inom kunskapsområdet omvårdnad.

Forskning Catarina är forskare i forskagruppen GPCC-Edu, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs Universitet. Forskar kring hur utveckling av personcentrerad vård kan ske och hur stöd, i form av utbildning och träning, kan utvecklas och tillämpas inom kliniska praktiker, akademiska miljöer och civilsamhället.

Undervisning Catarina är kursansvarig för kursen Ledarskap och lärande (15 hp, termin 6) och examinator för kursen Säker vård (7.5 hp, termin 5) som ingår i sjuksköterskeprogrammet kursutbud. Vidare är hon kursledare för kursen Examensarbete halvfartsutbildningarna (15 hp) som ingår i specialistsjuksköterskeutbildningarna kursutbud. Hon handleder och examinerar examensarbete på grund- och avancerad nivå samt handleder forskarstuderande på forskarnivå. Vidare undervisar hon kring kunskapsområdena lärande, innovation och personcentrerad vård, på grund och avancerad nivå.

Nyckelord Lärande, personcentrerad vård, pedagogik, innovation, implementering, intervention, facilitering.