Länkstig

Monica Pettersson

Universitetslektor/sjuksköterska

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 o 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2425
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2425
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Monica Pettersson

Jag är sjuksköterska, docent i omvårdnad och excellent lärare. Har en kombinationstjänst inom område hybrid och intervention på SU. Var programansvarig för specialistutbildningarna under ett antal år. Har under de senaste åren varit sektionschef för sektionen lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Bedriver forskning inom kärlkirurgisk omvårdnad.

Undervisning: Jag har undervisat på institutionen sedan 1999 i kombination med mina doktorandstudier. Undervisningen har i först hand riktat sig mot kirurgisk omvårdnad och personcentrerad kommunikation samt handledning och examination på grund och avancerad nivå. Jag har också undervisat i kliniska färdigheter på KTC. Jag har ett stort intresse för pedagogik och har haft flera uppdrag för Universitetskansliämbetet (UKÄ). Inom ramen för min kombinationstjänst har jag utvecklat en kurs inom radiologiska interventioner som nu går som fristående kurs och där jag är kursansvarig och examinator. Jag är sedan några år tillbaka kursansvarig för examenskursen på grundnivå och infört grupphandledning.

Forskning: Jag disputerade 2010 med en avhandling om livskvalitet och hälsa vid diagnos och operation av bukaortaaneurysm och har fortsatt forskningen inom kärlkirurgisk omvårdnad inom ämnet psykosociala konsekvenser av screening av bukaortaneurysm samt utveckling av instrument för personer med benartärsjukdom. Jag har ochså varit med i ett projekt om personcentrerad information och kommunikation i samband med behandling av colorectalcancer (PINCORE). Jag har varit bihandledare till en doktorand som undersökt patientsäkerhet vid sängtransporter och är nu bihandledare för ett pedagogiskt projekt kopplat till KTC. Jag är huvudhandledare för två doktorander inom ämnena: Kärlkirurgisk omvårdnad kopplad till ämnena: Upplevelser av diagnosen bukaortaaneurysm samt förbereddhet inför radiologiska interventioner samt har två projekt inom ämnet teamsamverkan på hybridsal och digital sårmätning av arteriella bensår som är planerade för att bli doktorander.

Samverkan: Jag har en kombinationstjänst kopplad till område hybrid och intervention på Sahlgrenska och där sitter jag som akademirepresentant i ledningsgruppen samt är ledamot i områdets FOU grupp samt FOU inom verksamheten hybrid och intervention. Jag är kontaklärare för sjuksköterskestudenter på den kärlkirurgiska vårdenheten och handleder arbeten inom ämnesområden kopplade till kärlkirurgisk omvårdnad.

Ledarskap: Jag har erfarenhet som chef inom kirurgisk verksamhet och är nu sektionschef för sektionen lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Jag har gått flertalet utbildningar inom ledarskap och arbetsmiljö och förvaltningskunskap och har också genomfört utbildning inom akademiskt ledarskap och ekonomispelet.