Länkstig

Monica Pettersson

Universitetslektor/sjuksköterska

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 o 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2425
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2425
Postadress
Box 457
40530 Göteborg