Länkstig

Christopher Holmberg

Universitetslektor/sjuksköterska

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Christopher Holmberg

Christopher Holmberg är Docent i Vårdvetenskap och disputerade år 2018 inom Kostvetenskap.

Christopher har en mångårig klinisk bakgrund som legitimerad sjuksköterska. Han har två kandidatexamina, en i Omvårdnad (BSc) och en i Hälso- och sjukvårdsadministration (BSc).

Innan Christopher blev anställd som lektor läste han en Master i Offentlig förvaltning (MSc). Han blev nominerad för en utbytestermin vid California State University och genomförde en placering vid Världshälsoorganisationens (WHO) huvudkontor i Genève.

Vid institutionen undervisar Christopher inom flera kurser på sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammen, bl.a näringslära, vetenskaplig metod och psykiatrisk omvårdnad. Han handleder och examinerar även uppsatser samt handleder doktorander.

Christopher har därtill en kombinationsanställning (förenad anställning) vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset.