Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christopher Holmberg

Universitetslektor/sjuksköterska

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Christopher Holmberg

Christopher Holmberg är universitetslektor i Omvårdnad och disputerade år 2018 inom Kostvetenskap.

Christopher har en mångårig klinisk bakgrund som legitimerad sjuksköterska. Han har två kandidatexamina, en i Omvårdnad (BSc) och en i Hälso- och sjukvårdsadministration (BSc).

Innan Christopher blev anställd som lektor läste han en Master i Offentlig förvaltning (MSc). Han blev nominerad för en utbytestermin vid California State University och genomförde en placering vid Världshälsoorganisationens (WHO) huvudkontor i Genève.

Vid institutionen undervisar Christopher inom flera kurser på sjuksköterskeprogrammet, bl.a näringslära, vetenskaplig metod och psykiatrisk omvårdnad. Han handleder och examinerar även uppsatser.

Christopher har dessutom en kombinationsanställning (förenad anställning) vid Psykiatri Psykos, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset.