Länkstig

Ingegerd Bergbom

Om Ingegerd Bergbom

Ingegerd Bergbom är professor emerita vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet sedan 2013. Hon disputerade på en avhandling vid dåvarande Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet 1989, som handlade om patienters upplevelser av respiratorbehandling. Hon blev docent i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, 1994 och docent i intensivvård med inriktning omvårdnad vid Medicinska fakulteten Göteborgs universitet 1997. Hon utnämndes till hedersdoktor vid Åbo Akademi 2018. Bergbom har förutom sjuksköterskeexamen, specialistutbildning i medicinsk och kirurgisk vård och i psykiatrisk vård även en vårdlärarutbildning. Hon har en lång och omfattande erfarenhet avseende undervisning och handledning på samtliga tre akademiska nivåer.

Professor emerita Bergboms forskning är inriktat på klinisk vårdvetenskap, huvudsakligen intensivvård, kirurgisk omvårdnad och akutsjukvård, men också vårdvetenskaplig metodologisk utveckling med inriktning mot hermeneutik. Hon har över 120 originalartiklar (empiriska studier) och cirka tjugo metodologiska och teoretiska artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, omkring 50 andra refereebedömda vetenskapliga publikationer, samt ett 30-tal bokkapitel inklusive redaktörsskap och editorials. Hon har varit inbjuden keynote speaker på internationella vetenskapliga konferenser, kongresser och symposier vid ett femtontal tillfällen. Mellan år 2001-2005 var Bergbom prefekt vid dåvarande Institutionen för omvårdnad, Vårdvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin.

Bergbom har varit opponent på 34 doktors- och ett tiotal licentiatavhandlingar, samt varit handledare för tjugo doktorsavhandlingar i Sverige och i andra Nordiska länder. Bergbom har varit ledamot i ett 20- tal betygsnämnder och som sakkunnig för cirka 20-25 utnämningar och anställningar som docent, professor och lektor i Norden men även internationellt. Vidare har hon varit chefsredaktör för den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Caring Science 2006-2012, samt varit styrelseledamot eller ordförande i olika akademiska styrelser och nämnder. Bergbom utsågs som ordförande för granskning av specialistsjuksköterskeutbildningarna av Universitetskanslersämbetet 2013-14 och 2015-2016. Hennes expertis inom området efterfrågas regelbundet.