Länkstig

Hanna Gyllensten

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Telefon
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 20
41346 Göteborg
Rumsnummer
1008
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Hanna Gyllensten

Om Hanna Gyllensten

Hanna Gyllensten är legitimerad apotekare med bakgrund både på apotek och som så kallad klinikapotekare på sjukhus. Hon är medicine doktor sedan 2014 och avhandlingen handlade om samhällets kostnader för läkemedelsrelaterad sjuklighet, såsom läkemedelsbiverkningar och otillräcklig effekt av läkemedelsbehandling. Hanna är nu universitetlektor vid Göteborgs universitet med inriktning mot folkhälsovetenskap och hälsoekonomi, och docent i vårdvetenskap.

Forskning

Hannas forskning handlar om hälsoekonomiska aspekter på, i första hand, kroniska sjukdomar. Hennes forskning vid Göteborgs universitet fokuserar på hälsoekonomisk utvärdering vid införandet av personcentrerade metoder i vården, baserat på uppgifter insamlade i kliniska studier vilka kompletteras med uppgifter från nationella och regionala register.

Hennes övriga forskning omfattar så kallade (registerbaserade) observationsstudier. Studierna utgår från uppgifter som samlats in i första hand från nationella register, men även befolkningsenkäter eller patientjournaler, för att undesöka exempelvis samhällskostnader som uppkommer till följd av sjukdom.

Forskargrupper

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC.

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård.

mfl

Nyckelord

Hälsoekonomi, personcentrerad vård, läkemedelsrelaterad sjuklighet, patientsäkerhet, farmakoepidemiologi, folkhälsa.