Länkstig

Ann-Sofie Magnusson

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1
41346 Göteborg
Rumsnummer
2433
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ann-Sofie Magnusson

Ann-Sofie Magnusson är lektor i vårdvetenskap med inriktning mot kommunikation samt filosofie doktor i journalistik och masskommunikation. Hon är sjuksköterska och har arbetat på neurokirurgisk vårdavdelning. Hon är även journalistutbildad och har arbetat en kort tid på Borås Tidning och sedan på FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Forskning År 2010 disputerade Ann-Sofie vid JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, med avhandlingen Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2010. Här undersöks 27 års nyhetsrapportering i Sveriges största nyhetsmedium. Dessutom intervjuas journalister om hur det är att arbeta journalistiskt med frågor om psykisk sjukdom och intervjua personer med egen erfarenhet av detta. Nu forskar Ann-Sofie om hur personcentrerad vård förekommer i medier.

Forskningsgrupp Center för personcentrerad vård, GPCC, har beviljat medel för forskning om personcentrerad vård i medier.

Undervisning Ann-Sofie undervisar i författningskunskap i sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen samt den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utomeuropeisk utbildning. Hon är kursansvarig för en kurs i vetenskaplig metod i grundutbildningen och handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt examinerar på grundnivå.

Nyckelord Kommunikation, medier, psykiatriområdet, personcentrerad vård