Göteborgs universitet
Bild
Studenter som övar på drama
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Drama och studenters lärande

Den här projektet beskriver ett dramaprogram som utvecklats av författarna och riktar sig till alla som söker kunskap om hur dramapedagogik kan användas för yrkesutveckling. Rapporten är tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg.

Undervisningsmomentet i sjuksköterskeprogrammet med drama har genomförts av författarna sedan hösten 2010. Varje termins totala studerandegrupp om ca 120 studenter har i grupper om max 25 studenter erbjudits 8 timmar i form av en drama workshop. Workshopen som beskrivs i rapporten belyser betydelsen av att få berätta och bli lyssnad på, men också konsten att lyssna. Den innefattar temat ”kommunikation inom omvårdnad”, med fokus på tolkning och reflektion utifrån situation, berättelse och begrepp. Workshopen har utvecklats till ett program som består av sex dramapass, där praktiska dramaövningar och reflektioner varvas för att stödja lärande och för att uppnå kursens lärandemål.

Kontaktperson: Linda Berg linda.berg@gu.se

Referenser: 

Antonsson, E B., Femdal, I., & Lepp, M.  (2017).  Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid. Sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid · Volum 14 · Nr. 2, 121–133. DOI: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-04.

Arveklev, S.H., Berg, L., Wigert, H., Morrison-Helme, M., & Lepp, M. (2018). Learning about conflict and conflict management through drama in nursing education. Journal of Nursing Education, 57(4):209-216. https://doi.org/10.3928/01484834-20180322-04

Arveklev, S.H., Berg, L., Wigert, H., Morrison-Helme, M., & Lepp, M. (2018). Nursing students experiences of learning about nursing through drama. Nurse Education in Practice, 28: 60-65. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.09.007

Arveklev, S.H., Wigert, H., Berg, L., Burton, B., & Lepp, M. (2015). The use and application of drama in nursing education - An integrative review of the literature. Nurse Education Today, 35(7): e12-e17. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.02.025

Berg, L., Höglund Arveklev, S., Larsson, S. & Lepp, M. (2016). Dramapedagogik i vårdutbildning - sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation. Nr 3. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52153

Dellenborg, L., & Lepp, M. (2018). The development of Ethnographic Drama to Support Healthcare Professionals. Athropology in Action, 25, no 1:1-14. https://doi.org/10.3167/aia.2018.250102

Dellenborg, L., & Lepp, M. (2013). Etnografiskt drama med fokus på forumspel. I: C., Skott, C., L., Dellenborg, Lepp, M., & Nässén, K. (2013). Människan i vården – etnografi, vård och drama. (The human being in care – ethnography, care and drama) Stockholm: Carlssons förlag. ISBN 9789173316125

Ekebergh, M., Lepp, M., & Dahlberg, K. (2004). Reflective learning with drama in nursing education - A Swedish attempt to overcome the theory praxis gap.  Nurse Education Today, 24(8):622-628. DOI: 10.1016/j.nedt.2004.07.011

Femdal, I., Antonsen E B., Burton, B., & Lepp, M. (2021). Building a learning environment in mental healthcare education through warm-up exercises. Nordic Journal of Arts, Culture sand Health. Vol. 3, N0. 1-2-2021, p.21-33.  DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-03

Femdal, I., Antonsson E B., & Lepp, M. (2017). Studenters praksisrefleksjon med dramapedagogikk. « det är noe annet å reflektere gjennom å gjöre enn å snakke om det ». Nordisk sygeplejeforskning. Nordisk sygeplejeforskning. Årgang 7, NR. 2-2017, S 152-165. ISSN oline: 1892-2686. DOI: 10.18261/ISSN.1892-2686-2017-02-06

Lepp, M., Larsson, S., Höglund Arveklev, S. & Berg, L. (2018). Dramapedagogik i vårdutbildning – sjuksköterskestudenters lärande om konflikthantering.  Nr 6. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.

Lepp, M., Wigert, H., H Arveklev, S., Larsson, S. & Berg, L. (2020). Dramapedagogik i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar – studenters lärande om konflikthantering. Nr 7. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.

Lepp, M., Abdalrahim, M.S., Halabi, J.O., Olausson, S., & Suserud, B-O. (2011).Learning through drama in the field of global nursing.  Applied Theatre Researcher, 12(5). ( p. 1-15). ISSN 1443-1726.

Lepp, M. (2004). Reflection of Drama in Nursing Education in Sweden. APPLIED THEATRE RESEARCHER, 2002 (4), 6. ISSN 1443-1726

Lepp, M., Zorn, C.R., Duffy, P.R., & Dickson, R.J. (2003). International education and reflection: Transition of Swedish and American nursing students to authenticity. Journal of Professional Nursing, 19(3):164-172.  DOI: 10.1016/S8755-7223(03)00066-8

Lundén, M., Lundgren, S.M., Morrison-Helme, M., & Lepp, M. (2017). Professional development for radiographers and post graduate nurses in radiological interventions: Building teamwork and collaboration through drama. Radiography, 23 (4): 330-336. https://doi.org/10.1016/j.radi.2017.06.005

Lepp, M. (2015/2019). Drama som levandegör och fördjupar kunskaper om vårdande. I: M Berglund & M Ekebergh (red.). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. 125-150. ISBN 978-91-44-13197-9

Lepp, M. (2019).Kreativitet. I: F Friberg & J Öhlén (red.). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (The principles of care: perspectives and attitudes/approaches). Lund: Studentlitteratur. 625-650.

Lepp, M. (2016). Drama och lärande i vårdutbildningar. I: O Sigurdsson & A Sjölander, Kultur och hälsa i praktiken. Centrum för kultur och hälsa: Halmstad. 193-205.

Lepp, M. (2014). Kreativitet och skapande. I: A-K. Edberg & H. Wijk (red.). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Sid. 539-567. ISBN 9789144058702.

Lepp, M., & Dellenborg, L. (2013).Workshop med forumspel – framväxten av etnografiskt drama.  I: C., Skott, C., L., Dellenborg, Lepp, M., & Nässén, K. Människan i vården – etnografi, vård och drama. (The human being in care – ethnography, care and drama) Stockholm: Carlssons förlag. ISBN 9789173316125

Lepp, M. (2013).Lärande om vårdande genom etnografiskt drama. I: C., Skott, C., L., Dellenborg, Lepp, M., & Nässén, K. (2013). Människan i vården – etnografi, vård och drama. (The human being in care – ethnography, care and drama). (s.174-187). Stockholm: Carlssons förlag. ISBN 9789173316125

Lepp, M. (1999).Drama with Focus on Personal Development and Professional Growth. A Study Carried out in Nurse Training and Nurse Tutor Education In: E. Mwangi, T. Otieno & O. Mumma (Ed.), Emerging patterns for the third millennium. Drama/Theatre at the Equator Crossroads. (p. 94-112). Nairobi: KDEA.

Lepp, M. (1998).Pedagogiskt drama som ett pedagogiskt redskap för handledning i yrkesmässig växt. I: K. Dahlberg (Ed.), HYV– Handledning i Yrkesmässig växt. (s. 95-210). Lund: Studentlitteratur.

Morrison, M., Nilsson, E., & Lepp, M. (2013). Bringing the personal to the professional: Pre-service teaching students explore conflict through an applied drama approach. Applied Theatre Research, vol 1, nr 1.

Olofsson, A. Berg, L. Lepp, M. (2021). Dramapedagogik – att undervisa digitalt. Nr 9. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.

Skott, C., Dellenborg, L., Nässén, K., & Lepp, M. (2013). Människan i vården – etnografi vård och drama. (The Person in Healthcare ethnography, care and drama). Stockholm: Carlsson. ISBN 9789173316125

Smith, R.L., Bailey, M., Hydo, S.K., Lepp, M., Mews, S., Timm, S., & Zorn, C. (2004). All the voices in the room: Integrating humanities in nursing education. Nursing Education Perspectives, 25(6):278-283. EID: 2-s2.0-12444275548

Wigert, H., Berg, L., H. Arveklev, S., Morrison-Helme, M., & Lepp, M. (2021). Managing conflict situations nursing students encounter during their clinical practice, narrated and performed through Forum Play. Nurse Education in Practice. Vol. 56 (2021)103177 https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103177