Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter som övar på drama
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Drama och studenters lärande

Den här projektet beskriver ett dramaprogram som utvecklats av författarna och riktar sig till alla som söker kunskap om hur dramapedagogik kan användas för yrkesutveckling. Rapporten är tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg.

Undervisningsmomentet i sjuksköterskeprogrammet med drama har genomförts av författarna sedan hösten 2010. Varje termins totala studerandegrupp om ca 120 studenter har i grupper om max 25 studenter erbjudits 8 timmar i form av en drama workshop. Workshopen som beskrivs i rapporten belyser betydelsen av att få berätta och bli lyssnad på, men också konsten att lyssna. Den innefattar temat ”kommunikation inom omvårdnad”, med fokus på tolkning och reflektion utifrån situation, berättelse och begrepp. Workshopen har utvecklats till ett program som består av sex dramapass, där praktiska dramaövningar och reflektioner varvas för att stödja lärande och för att uppnå kursens lärandemål.


Kontaktperson: Linda Berg linda.berg@gu.se

Referenser: 

  1. Berg, L., Höglund Arveklev, S., Larsson, S. & Lepp, M. (2016). Dramapedagogik i vårdutbildning - sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation. Nr 3. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52153
  2. Lepp, M., Larsson, S., Höglund Arveklev, S. & Berg, L. (2018). Dramapedagogik i vårdutbildning – sjuksköterskestudenters lärande om konflikthantering.  Nr 6. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.
  3. Lepp, M., Wigert, H., H Arveklev, S., Larsson, S. & Berg, L. (2020). Dramapedagogik i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar – studenters lärande om konflikthantering. Nr 7. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.
  4. Olofsson, A. Berg, L. Lepp, M. (2021). Dramapedagogik – att undervisa digitalt. Nr 9. Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.