Bild
Teknik och vetenskapsstudier STS
Foto: Unsplash (Jefferson Santos)
Länkstig

Teknik- och vetenskapsstudier (STS)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Teknik- och vetenskapsstudier ställer frågor om hur vetenskap, teknik och samhälle utvecklas i en nära samverkan med varandra. I ljuset av utbredda föreställningar om dagens civilisation som ett sårbart kunskaps- och risksamhälle har studier av denna samverkan en central roll inom samhällsvetenskaplig forskning.

Vid institutionen bedrivs forskning om gränsdragningar mellan vetenskap och politik, teknologins roll i organisering och styrning och förutsättningar för deltagande i frågor som rör beslut om kontroversiell teknik och vetenskap. Vi fokuserar på praktiker där kunskap produceras. Hur och av vem produceras kunskap och vilka blir effekterna av denna produktion? Olika former av kunskapsauktoritet kan förstärkas, etableras och omförhandlas och olika former av styrning av vetenskap och teknik kan leda till mer eller mindre demokratiska utvecklingsprocesser. Empiriskt spänner vår forskning över miljö, hälsa och medicin, informationsteknologi, risk och säkerhet.