Länkstig

Framtidens utmaningar: befrämja innovationer genom teknokratikritik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
170 000
Projekttid
2013 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att överbrygga två inriktningar inom vetenskaps och teknikstudier (STS) som sällan möts: 1) en ansats som är kritisk mot vetenskaps och teknikutveckling genom att fokusera på dess teknokratiska konsekvenser och 2) en ansats som är mer benägen att omfamna tekniska och vetenskapliga innovationer och med fokus på de nya kombinationer och former av engagemang dessa kan leda till. Att brygga mellan dessa ansatser är särskilt angeläget idag när samhället blir alltmer inriktat på att stimulera innovationer. Ett stort intresse hos policyaktörer har nyligen riktats mot idén om sociala innovationer. Sociala innovationer är ett intressant empiriskt fall för att undersöka hur ’innovationsälskande’ och ’teknokratikritiska’ ansatser kan mötas.