Länkstig

Modern2020 - Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 687 825
Projekttid
2015 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet i det EU-finansierade (Horizon 2020) forskningsprojektet ”Modern2020” är att utveckla strategier för övervakning av geologisk slutförvar för radioaktivt avfall. Vid sidan av ambitionen att utveckla övervakningsteknik ingår sociologiska studier av hur medborgares förväntningar och oro kan inkluderas i detta arbete. Utifrån kvalitativa metoder studeras hur medborgare i berörda kommuner kan påverka det tekniska arbetet och hur kommunikation mellan experter och medborgare kan förbättras. Hur experter och medborgare samspelar i kontroversiella frågor är ett viktigt forskningsområde inom teknik- och vetenskapsstudier - STS (Science and Technology Studies). I nära samarbete med Sociologiska institutionen vid universitetet i Antwerpen utförs undersökningar i Sverige, Finland, Belgien och Frankrike.