Länkstig

Avhandlingsprojekt: Ett samhällsvetenskapligt perspektiv på ”transhjärnor”

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I vetenskaplig litteratur har det länge publicerats fallbeskrivningar och studier där transpersoners hjärnor undersökts. Vilka frågor som ställts, av vem, varför, vilka resultat som presenterats samt vilka teknologier som använts har bidragit till att skapa olika idéer om dessa hjärnor. Även utanför den vetenskapliga sfären har sådana idéer i varierande grad fångats upp och fått betydelse. I detta etnografiskt inriktade avhandlingsprojekt undersöks hur såväl inom- som utomvetenskapliga praktiker, materialiteter och angelägenheter bidragit till olika konstruktioner av ”transhjärnor” från mitten av 1950-talet och framåt.

Perspektiv inom symbolisk interaktionism samt Teknik- och vetenskapsstudier (STS) utgör avhandlingens teoretiska bas. Syftet med projektet är att ge ett empiriskt och teoretiskt bidrag till det forskningsfält som riktar en sociologisk lins mot neurovetenskapen. Projektet bidrar med en ökad förståelse för hur historiskt och kulturellt situerade aktörer, diskurser, materialiteter samt medicinska och sociala angelägenheter medverkar till att skapa, utmana och ge mening åt föreställningar om olika slags hjärnor, könade hjärnor och ”transhjärnor”.