Länkstig

Förkroppsligande och mobiliserande ansvar i fallet "Arica Victims KB mot Boliden Minerals AB

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
505 000
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

För mer information, se den engelska sidan.