Länkstig

Avhandlingsprojekt: Ålderskontroversen 2015-2019 - En dokumentstudie om åldersteknologier i svensk asylrätt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Under 2015 till 2019 pågick en livlig debatt i Sverige om åldersgränsen mellan barn och vuxen i asylärenden. Debatten fokuserade på hur det ska avgöras om någon är ett barn eller ej och (o)säkerheterna kring den medicinska teknologin för åldersbedömning som började användas i mars 2017. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt ramverk, med hjälp av teoretiska verktyg från framförallt STS, studeras i detta avhandlingsprojekt hur åldersbedömningar görs inom det svenska asylsystemet under 2015-2019. Studien guidas av frågor om: 1) etableringen av problemet som den nya teknologin syftar till att lösa, (2) hur teknologin ifrågasätts och försvaras, och (3) hur den samlade åldersbedömningen görs i asylrättsliga beslutsdokument.