Länkstig

Avhandlingsprojekt: Menssmuts - om mens, smuts och renlighet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Avhandlingsarbetet handlar om att undersöka vardagliga menstruationspraktiker, speciellt på hemmatoaletter, relaterade till renlighet och smutsighet. Genom att undersöka dessa vardagliga, ofta osynliga och otänkta praktikerna, är förhoppningen att kunna synliggöra problem, liksom att förslå lösningar på dessa. Avhandlingen grundar sig i sociologi med inriktning på teknik och vetenskapsstudier (STS) och försöker låta ting och kroppar vara med i förståelsen av hur ett fenomen, eller en praktik, blir till. Hur blir mens smutsigt? Vad gör vi när vi städar mens? Varför rengör vi våra menskoppar så noggrant? Vilka måsten och imperativ förhåller mensare sig till? Vilka renlighetspraktiker utförs och hur upplevs de? Vilken sorts mens blir till i de här processerna? Och vilken menstruerande? Hur blir dessa (åter)skapade, bibehållna, och utmanade?