Länkstig

Individuell lönesättning från policy till praktik – en komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 505 000
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektledare är Bengt Larsson, och i projektgruppen ingår Ylva Ulfsdotter Eriksson samt Petra Adolfsson. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektets undersöker hur organisationer värderar anställdas arbete, och hur lönepolicys översätts till praktik i stora organisationer inom offentlig och privat sektor.