Länkstig

Kostrådens populärvetenskap - en sociologisk studie av dieters trovärdighet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 820 000
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Detta projekt undersöker hur olika dieter förstår och beskriver hälsa och hur de argumenterar för sin vetenskapliga förtjänst. Genom att undersöka argumentation och rekommendation i populär diskurs som tidningar, TV, bloggar och böcker framträder en bild av samtida kostdebatt. Projektet är särskilt intresserad av hur vetenskaplig trovärdighet görs och görs i populära kostrekommendationer, och i vilka förståelser av hälsa, både individuella och offentliga.

Projektet bygger på ett forskningsperspektiv hämtat från Science and Technology Studies där populärförståelse av vetenskaplig kunskap och vetenskaplig kontrovers länge har varit framstående forskningsobjekt. Projektet analyserar dieterna och de rekommendationer som de lägger fram som komplexa kulturella fenomen. Genom att jämföra dieterna och analysera deras interaktioner i kontroverser och debatter om vad en hälsosam kost borde vara blir det möjligt att förstå dem som meningsskapande metoder i en offentlig diskurs där frågor om mat och kost är centrala - inte minst i ljuset av växande oro över spridningen av en fetmaepidemi.