Länkstig

Betydande bevarande. Utforska gemensamma sammanhang för värdering av arv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 400 000
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att utforska varaktiga värden och betydelser som finns inom vanliga sammanhang av "underhåll och reparation" (hantverk, byggd arvbeteckning, husägare engagemang) i en stadsmiljö. Dessa sammanhang betraktas som kärnarv fenomen som möjliggör för 'det förflutna' att uthärda och förbli i vår samtida moderna värld.

Syftet med Elenas WP2: Värdera det förflutna: kulturarv som socio-rumslig samkonstruktion är att kartlägga utvärderingsmetoder för olika grupper av intressenter som är engagerade i underhåll av byggnader som arv, och spåra hur värdet skapas genom ”produktiva friktioner” av olika värderingsprinciper i underhålls- och reparationsprocessen. Hennes andra aktuella forskningsaktivitet avser berättande som medborgardeltagande-teknik i byggd arvbeteckning.