Länkstig

Att kartlägga vetenskapliga kontroverser med digitala metoder: studier av "controversy mapping" och gymnasiestudenters lärande om sociovetenskapliga frågor

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
6 617 000
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka vad det innebär att lära sig om vetenskap och engagera sig i frågor som rör teknisk vetenskap i en värld som förlitar sig starkt på digitaliserad information. Vetenskapliga fynd, argument och påståenden från olika områden finns tillgängliga genom digitala medier som väcker frågor som rör oro och kontrovers som inte bara är en del av vetenskapen-i-the-making utan också generera nya dilemma i medborgarnas liv. Syftet med detta projekt är att undersöka en digital metod som inbjuder till sådan komplexitet och undersöka vad det innebär för etablerade utbildningspraxis, där studenter ska lära sig om vetenskap och hur de kan utöva sin byrå som unga medborgare i ett digitalt landskap.

Medan ämnesbaserad vetenskaplig utbildning bygger på ett brett begrepp av vetenskaplig läskunnighet orienterar studenterna mot att isolera den "vetenskapliga komponenten" i kontroverser och engagera sig i evidensbaserat resonemang, men kontroversmappning lär större respekt för komplexiteten i frågor genom att utrusta studenter med digitala verktyg och metoder som gör det möjligt för dem att både visualisera och utforska hur vetenskapen och politikens frågor dyker upp hand i hand. Därför lyfter projektet fram de olika typerna av byrå- och medborgarutbildning som olika former av ämnesbaserad utbildning främjar och de tvärvetenskapliga spänningar som sådan utbildning innebär för konventionella disciplinära tillvägagångssätt inom naturvetenskaplig utbildning.

Forskare

Projekt ledare: Åsa Mäkitalo, Department of Education,
Communication and Learning, Email: asa.makitalo@ped.gu.se

Projekt medarbetare:

Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap  Email: mark.elam@socav.gu.se

Anne Solli, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Email: anne.solli@gu.se