Länkstig

Välfärdsteknikens värden i FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund – effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
929 000
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga i äldreomsorgen. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik? Och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken?

Välfärdsteknik kan vara många olika saker, till exempel dörrsensorer, robotkatter och olika digitala dokumentationssystem och mobilapplikationer. Välfärdsteknik kan öka kvaliteten och effektiviteten omsorgen, men det finns också en oro för att tekniken kommer att ersätta mänskliga relationer, övervaka personalen och till och med göra medarbetare överflödiga.

Utifrån intervjuer och observationer undersöker jag i detta projekt hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Under arbetets gång kommer jag hålla i workshops med medarbetare, brukare och politiker samt skriva vetenskapliga artiklar. Projektet förväntas bidra med ny praktisk kunskap om medarbetarnas perspektiv vid införandet av välfärdsteknik. Utifrån intervjuer och observationer undersöker jag i detta projekt hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Under arbetets gång kommer jag hålla i workshops med medarbetare, brukare och politiker samt skriva vetenskapliga artiklar. Projektet förväntas bidra med ny praktisk kunskap om medarbetarnas perspektiv vid införandet av välfärdsteknik.