Länkstig

My Hyltegren

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F323
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om My Hyltegren

My Hyltegren är sedan augusti 2017 doktorand i sociologi med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier (STS).

Bakgrund

Mys masteruppsats, Barn, sex och frivillighet - Konstruktioner av barn i lagstiftning och domar rörande sexualbrott mot barn (2015), skrevs inom ramen för masterprogrammet i kriminologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Dessförinnan har My erhållit en kandidatexamen i sociologi vid Göteborgs universitet.

Forskningsintressen

  • Teknik- och vetenskapsstudier (STS)
  • Barndomssociologi
  • Rättssociologi och kriminologi
  • Migrationsstudier

Pågående forskning

Mys pågående avhandlingsprojekt behandlar frågor om hur gränsen mellan begreppet barn respektive vuxen dras inom svensk asylrätt.