Länkstig

Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 020 000
Projekttid
2013 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet har beviljats medel, 7020 000 kr. från Formas utlysning "Samhällsplanering för en hållbar samhällsutveckling". Projektet startar under 2013 och pågår tom 2016.

Många riskfrågor är gränsöverskridande och är svåra att enkelt placera inom etablerade nationella, politiska, ekonomiska och organisatoriska ramar. Detta är särskilt tydligt när det gäller t ex naturkatastrofer, klimatförändringar, spridning av smittsamma sjukdomar, och omfattande giftutsläpp som ofta innebär sektorsövergripande riskhantering som bygger på formell och informell samverkan i nätverk av offentliga och privata aktörer. Forskningsprojektet studerar riskuppfattningar, kommunikation, interaktion och ansvarsfördelning i aktörsnätverk som hanterar gränsöverskridande riskfrågor där geografiska, politiska, administrativa och organisatoriska gränser överskrids.

Forskare

Linda Soneryd, projekt ledare

Åsa Boholm, Institutionen för globala studier

Anna Bendz, Statsvetenskapliga institutionen

Martin Letell

Jesper Petersson

Madeleine Prutzer, Gothenburg Research Institute, GRI

Magnus Weber