Länkstig

Avhandlingsprojekt: Radioaktivt avfall, teknologi och politik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Kärnkraft har seglat upp som en ”ny” viktig politisk fråga i kölvattnet av klimatförändringarna. Kärnkraftens vara eller icke vara är dock intimt kopplad till en rad ”gamla” politiska konflikter som nu återaktualiseras. En av dessa frågor rör hur kärnkraftens avfall som avger strålning i 100 000 år bäst ska tas om hand. Avhandlingen försöker förstå kärnavfallsteknologiers utveckling i detta nya politiska landskap. Teoretiskt är därför hur relationen mellan teknologi och politik ska konceptualiseras central i avhandlingen. I fyra artiklar som på ganska olika sätt relaterar till kärnavfallsfrågan utforskas politisk konflikt, politisk samsyn och vetenskapliga och teknologiska kontroverser. Avhandlingens som helhet försöker att koppla samman vad dessa olika empiriska områden har gemensamt.