Länkstig

Att styra genom grannskapet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 336 000
Projekttid
2009 - 2012
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
FORMAS

Kort beskrivning

Hur konstitueras vi som styrbara subjekt i dagens risksamhälle? Den samtida politiken struktureras inte sällan som en opposition mellan frihet och styrning och det problem som fokuseras i denna studie är hur viljan att styra är systematiskt sammankopplad med frihetens praktik. För att styras i frihetens namn måste aktörer definieras som ansvarstagande och autonoma subjekt, d.v.s. för att använda aktörens frihet måste aktören göras styrbar. Målet med den här studien är att undersöka risk- och hållbarhetsstrategier, samt styrtekniker, i tre nordiska städer (Göteborg, Köpenhamn och Oslo) med syfte att testa den sociologiska hypotesen att vi nu lever i en ’avancerad liberal’ demokrati, i vilken människor styrs i frihetens namn. Angreppssättet är diskursanalytiskt och använder både etnografiska observationer, intervjuer och arkivstudier.

Projektledare

Martin Letell - Utbildningsansvarig på SPIV (Suicidprevention i Väst)

Martin har under 15 år varit anställd vid Göteborgs universitet, senast som universitetslektor på Sociologiska institutionen. Hans forskningsintresse kretsade under dessa år runt frågan om hur samhället producerar kunskap om och organiserar sig kring olika risker (risksociologi). Han har också organiserat kurser och undervisat inom ramen för sociologiämnet. Martin är utbildningsansvarig på SPIV och arbetar främst med Psykisk livräddning (PLR) profession.

Kontakt: martin.letell@suicidprev.com