Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Illustration institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Länkstig

Strategisk satsning på forskning på IDPP

Att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle. Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning på institutionen.

Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning och hälsa. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen ska dessa medel finansiera ett strategiskt program med syfte att utgöra en injektion i verksamheten för att stärka forskningskapaciteten i institutionernas kunskapsbildande miljöer.

Strategiska programmet på institutionen för didaktik och pedagogisk profession 

Att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle

Prioriteringar

Institutionen prioriterar genom nyrekryteringar följande:

  • En institutionsövergripande och forskningsintegrerande satsning inom utbildning för hållbar utveckling.
  • En forskningsmiljösatsning, stärka institutionens forskning i form av utveckling av de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study och Kritisk utbildningsforskning
  • En kompetensområdessatsning, behovet att beakta institutionens breda kompetensområde och förstärkning av kompletta akademiska miljöer