Göteborgs universitet
Bild
Illustration institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Länkstig

Strategisk satsning på forskning på IDPP

Att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle. Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning på institutionen.

Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning och hälsa. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen ska dessa medel finansiera ett strategiskt program med syfte att utgöra en injektion i verksamheten för att stärka forskningskapaciteten i institutionernas kunskapsbildande miljöer.

Strategiska programmet på institutionen för didaktik och pedagogisk profession 

Att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle

Prioriteringar

Institutionen prioriterar genom nyrekryteringar följande:

  • En institutionsövergripande och forskningsintegrerande satsning inom utbildning för hållbar utveckling.
  • En forskningsmiljösatsning, stärka institutionens forskning i form av utveckling av de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study och Kritisk utbildningsforskning
  • En kompetensområdessatsning, behovet att beakta institutionens breda kompetensområde och förstärkning av kompletta akademiska miljöer

Exempel på hur medel har använts

  • Doktorandtjänster. Två doktorander med forskningsprojekt inriktade mot utbildning för hållbar utveckling (ESD): Jonna Håkansson och Maggie O’Neil. Två doktorander med forskningsprojekt inriktade mot SO-didaktik: Anna Franzén Johnson och Lucy Andersson.
  • En lektor med inriktning mot ESD: Ebba Lisberg Jensen.
  • Två gästprofessorer under två år med inriktning mot ESD: Keri Facer (50 procent), Leif Östman (10 procent). 
  • Fem lektorat med 50 procent forskning under två år: 
  • Stöd till tolv medarbetare för att för färdigställa redan påbörjade publikationer.
  • Stöd till fem medarbetare för att arbeta vidare med redan insamlad data.
  • Initiering av KAM-förstärkande projekt inom institutionens fyra olika avdelningar, samt tre institutionsövergripande projekt.