Bild
Färgglada klossar med siffror
Foto: Mostphotos
Länkstig

Strukturell utgångspunkt i elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal (SUSA)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
ULF, Utveckling, Lärande, Forskning

Kort beskrivning

Projektet vill ge kunskap om hur vi kan utveckla undervisning för att undvika elevers svårigheter att hantera addition och subtraktion med flersiffriga tal. Projektet genomförs i samarbete med lärare.

Mer information om projektet

Projektet tar sin utgångspunkt i ett undervisningsproblem som handlar om att en del elever hamnar i svårigheter när de ska lösa uppgifter i addition och subtraktion med flersiffriga tal som exempelvis 83–7 eller 204–12. En svårighet som handlar om att generalisera beräkningsmetoder till högre talområden. Om en elev kan lösa uppgifter som 15–7 genom att till exempel dela upp 7 i 5 och 2 för att gå via 10:an, så innebär inte det att den kan generalisera kunskapen till högre talområden. En del elever delar upp talen i uppgiften i exempelvis tiotal och ental även där det inte passar uppgiften.

Projektet vill, genom att arbeta tillsammans med lärare, skapa ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas för att undvika dessa svårigheter och hur man kan ge eleverna en stabil grund för att lösa additions och subtraktionsuppgifter med flersiffriga tal.