Länkstig

På STUDS! Praktiknära återkoppling – studie av teater, undervisning och danssituationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

I projektet undersöks vilket kunnande som uppmärksammas när lärare ger återkoppling i dans- och teaterundervisning på gymnasiet.

Mer information om projektet

Tidigare forskning har visat att återkoppling i skolämnena dans och teater sker dels muntligt i form av ord eller ljud, dels kroppsligt i form av fysiska korrigeringar samt lärarens kroppsliga förevisande. Delar av det innehåll som en elev behöver kunna hanteras oartikulerat i återkopplingen, det vill säga via ljud eller kropp. Dans- och teaterämnena kännetecknas därtill av att elevernas centrala kunnande, sceniska gestaltningar, uttrycks i kroppen. Återkopplingstillfället innefattar antaganden om ämnesspecifikt kunnande i ämnena. 

Projektet utvecklar kunskap om innebörden av kunnande samt att på vetenskaplig grund utveckla metoder som kan stärka undervisningspraktiken inom skolämnena dans och teater.

Medverkande

Medverkande forskare

Medverkande lärarlag

  • Dans, Fryshusets gymnasium, Stockholm
  • Teater, Schillerska gymnasiet, Göteborg