Göteborgs universitet
Bild
Illustration institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Foto: Natalie Greppi

Vår forskarutbildning

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession bedriver utbildning på forskarnivå i ämnena pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik med inriktningar.

Institutionens övergripande profil kännetecknas av intresse för skola och klassrum, undervisning och lärande, och för lärares och elevers vardag i och utanför skolan. Institutionens mest omfattande verksamhet är lärarutbildning och vi bedriver utbildning på avancerad- och forskarnivå.

Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand är en medarbetare som får möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med arbete hos sin arbetsgivare. Det sker genom ett nära samarbete mellan den pedagogiska verksamhet som doktoranden arbetar i och vår institution vid Göteborgs universitet

Ämnen inom forskarutbildningen

Inom ämnena Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik med inriktningar bedriver våra doktorander forskning om exempelvis undervisning och lärande eller faktorer som påverkar lärares och elevers arbete. Läs mer om respektive ämne på utbildningsvetenskapliga fakultetens webb.

Forskningsmiljöanknytning

Doktorander tillhör någon av institutionens tre forskningsmiljöer; Kritisk utbildningsforskning, Didaktiska klassrumsstudier eller Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Aktuellt

Forskarskolor

Flera av våra doktorander tillhör även en forskarskola, där även handledare deltar aktivt. En forskarskola kan inrättas vid ett universitet eller genom ett nationellt samarbete mellan flera högskolor. En forskarskola har oftast en speciell profil inom något forskningsområde. Vid institutionen medverkar doktorander i nedan forskarskolor