Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Box 300
405 30 Göteborg
Besöksadress
Läroverksgatan 15
411 20 Göteborg
Leveransadress
Läroverksgatan 15
Göteborg

Prefekter

Viceprefekter

Administrativ chef

Ekonomi

Kommunikation

Studievägledare

Studieadministration

Personal