Bild
Forskningsprojekt om ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskaplig innehåll
Foto: Nicke Johansson
Länkstig

Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i förskola och grundskola (ÄMNOS)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
ULF-medel (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola. Ett samarbetsprojekt mellan lärare, forskare, lärarutbildare, lärarstudenter, barn och elever.

Syftet med projektet är att, i samverkan mellan förskola, skola och universitet, utveckla ämnesdidaktiska modeller, användbara för undervisning med naturvetenskapligt innehåll inom förskolan, och i biologi, fysik och kemi under grundskolans tidiga år.

Forskningsfrågor

Projektets forskningsfrågor berör hur det gemensamma arbetet med de ämnesdidaktiska modellerna kan:

  • bidra till utvecklingen av de olika verksamheterna och samverkan mellan dessa
  • ge svar på de problem, frågeställningar och utmaningar som identifieras i relation till lärande om ett specifikt naturvetenskapligt innehåll
  • stärka förutsättningarna för en gynnsam kunskapsutveckling bland barn i förskolan, elever och lärarstudenter

Arbetet genomförs av en projektgrupp som består av förskollärare, lärare och forskare som tillsammans formulera frågeställningar, samlar in och analyserar data samt rapporterar resultat. Lärarstudenter medverkar i delar av projektet som en del av undervisning i kurs.

Presentation av deltagarna

Miranda Rocksén
Projektledare. Har en bakgrund som ma/no-lärare i grundskolan och arbetar nu som forskare/lärarutbildare vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Eva Nyberg
Biträdande projektledare. Har en bakgrund som lärare i naturkunskap på gymnasiet och arbetar nu som forskare/lärarutbildare vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Katarina Zupancic
Förskolechef för Gropens gård, Hammarkullen. Har en bakgrund som förskollärare.

Nada Baker
Arbetar som förskollärare på Gropens gård, Hammarkullen.

Cecilia Camacho
Arbetar som förskollärare på Gropens gård, Hammarkullen.

Jaqueline Garzon Nunez
Arbetar som förskollärare på Gropens gård, Hammarkullen.

Marlene Sjöberg
Har en bakgrund som ma/no-lärare i grundskolan och arbetar nu som forskare/lärarutbildare vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Nessrin Subhi
Har en bakgrund som förskollärare och arbetar nu som lärare på Hammarkulleskolan i en årskurs 2.

Ann Zetterqvist
Har en bakgrund som ma/no-lärare i grundskolan och arbetar nu som forskare/lärarutbildare vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Maria Åström
Har en bakgrund som ma/no-lärare i grundskolan och på gymnasiet och arbetar nu som forskare/lärarutbildare vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Övergripande tidsplan

Höstterminen 2019 – Inledande samtal, formulering av frågeställningar, arbetsgång och precisering av tidplan och målsättning med projektet.
Vårterminen 2020 – Dokumentation av verksamheten samt diskussion av möjliga ämnesdidaktiska modeller. Gemensam analys och reflektion.
Höstterminen 2020 – Utprövning av preliminära ämnesdidaktiska modeller, fördjupade analyser och reflektion.
Vårterminen 2021 – Systematisk utprövning av definierade ämnesdidaktiska modeller. Utvärdering och dokumentation i form av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter.

OM ULF-AVTAL

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal