Bild
Lärande och undervisning. Elever som studerar i ett klassrum.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Lärande och undervisning i institutionella miljöer – förskola, skola och högskola – relaterade till specifika innehåll är vårt gemensamma fokus.

Mer information

Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004).

I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt innehåll. Vi utgår från att det finns vissa nödvändiga villkor för att lärande ska ske. Vilka dessa villkor är och hur de kan skapas i olika utbildningssammanhang och relativt det man vill åstadkomma är det som vi intresserar oss för.

Forskningsansatsen har uppmärksammats mycket inom både akademin och lärarprofessionen, både nationellt och internationellt.

Aktuella projekt

Forskare från miljön deltar även i:

  • Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: En kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser. (2016-2020)

Om du vill veta mer

Navigate to video: Intervju med Ference Marton
Video (1:01:57)
Intervju med Ference Marton