Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filippa Lindahl

Forskare post-doktoral

Institutionen för svenska
språket
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Filippa Lindahl

Jag disputerade 2017 på en avhandling om satsfläta med relativsats i svenskan och är fil.dr. i nordiska språk. Min forskning handlar om syntax, semantik och informationsstruktur i de nordiska språken och kretsar ofta kring relationen mellan satsstruktur och informationsstruktur. Jag har framförallt intresserat mig för de nordiska språken ur ett grammatikteoretiskt perspektiv, och försöker i min forskning att genom studiet av de nordiska språken bidra till kunskapen om den mänskliga språkförmågan.

Pågående forskningsprojekt

I juli 2018 påbörjade jag projektet Spetsställning i nordiskt talspråk, där jag undersöker hur fundamentet används i danska, färöiska, isländska, norska och svenska. Projektet är en treårig internationell postdok finansierad av Vetenskapsrådet och två år av projekttiden är förlagd vid Islands universitet i Reykjavik.

Undervisning

Jag har främst undervisat på kurser i svenska, bland annat i grammatik, semantik, sociolingvistik och vetenskapligt skrivande. Nyckelord: syntax, semantik, informationsstruktur, nordisk språkvariation, talspråkssyntax, satsflätor, relativsatser, anaforer och ellips.

Presentationer

 • Lindahl, F. & Sigurjónsdóttir, S. 2020. The development of object shift in Icelandic child language. Posterpresentation på Boston University Conference on Language Development 45. Boston, november 2020.
 • Lindahl, F. & Sigurjónsdóttir, S. 2020. Þróun andlagsstökks í máltöku tveggja íslenskra barna [Utvecklingen av objektsskifte i två isländska barns språktillägnande]. Rask. Islands universitet, Reykjavik, januari 2020.
 • Lindahl, F. 2019. Spetsställning och satsflätor i färöiskan. Frændafundur. Torshamn, augusti 2019.
 • Lindahl, F. 2019. Extraction from RCs in Swedish: What can we learn from spontaneously produced examples? Symposium on Syntactic Islands in Scandinavian and English. Aarhus universitet, juni 2019.
 • Lindahl, F. 2019. Utbrytningssats med vänsterkantsellips. Svenskans beskrivning 37, Åbo akademi, maj 2019.
 • Lindahl, F. 2019 Pronominal object fronting in Icelandic and Swedish: Variation in the Scandinavian left periphery. Hugvísindaþing. Islands universitet, Reykjavik, mars 2019.
 • Jónsson, J.G. & Lindahl, F. 2019. Preserving Verb-second in Icelandic. Secrets of Success Or: How to Preserve a Verb Second Word Order? Universitetet i Oslo, januari 2019.
 • Lindahl, F. 2018. The Prefield in Spoken Icelandic and Swedish. Workshop on Word Order in Scandinavian Languages. Universität Konstanz, december 2018.
 • Lindahl, F. 2018. Preposing in Spoken Scandinavian. Málvísindakaffi. Islands universitet, Reykjavik, oktober 2018.
 • Lindahl, F. 2018. The Project "Preposing in Spoken Scandinavian". Den elfte nordiska dialektologkonferensen, Islands universitet, Reykjavik, augusti 2018.
 • Lindahl, F. 2018. Satsfläta med relativsats – CP-rekursion i svenskt talspråk. Grammatik i Norden 2, Universitetet i Oslo, maj 2018.
 • Lindahl, F. 2018. Projektet "Spetsställning i nordiskt talspråk. Måndagsseminariet, Göteborgs universitet, maj 2018.
 • Lindahl, F. 2017. Relative clauses, small clauses, and extraction in Swedish. Comparative Germanic Syntax Workshop 32, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, september 2017.
 • Lindahl, F. 2016. Satsfläta med relativsats i svenskan. Högre seminariet i nordiska språk, Stockholms universitet, december 2016.
 • Lindahl, F. 2016. Relative clauses, small clauses, and extraction in Swedish. Stanford Syntax & Morphology Circle, Stanford University, september 2016.
 • Lindahl, F. 2016. Relative clauses, small clauses, and extraction in Swedish. Syntax & Semantics Circle at UC Berkeley, september 2016.
 • Lindahl, F. 2016. Det spetsställda ledets funktion i satsfläta med relativsats. Posterpresentation på Grammatik i Norden, Göteborgs universitet, maj 2016.
 • Lindahl, F. 2016. Swedish Relative Clauses: Very Weak Islands. Syntax & Semantics Circle at UC Santa Cruz, mars 2016.
 • Lindahl, F. 2015. Swedish Relative Clauses as Weak Islands. Grammatik i Fokus, Lunds universitet, februari 2015.
 • Lindahl, F. 2015. Swedish relative clauses as weak islands. Posterpresentation på Annual Meeting of Linguistic Society of America, Portland, januari 2015.
 • Lindahl, F. 2014. Relative clauses are not universally strong islands. Grammatikseminariet vid Lunds universitet, november 2014.
 • Lindahl, F. 2014. Extraction from Swedish Object Relatives: Multiple Specifiers of Relative C? Syntax & Semantics Circle at UC, juni 2014.
 • Lindahl, F. & Engdahl E. 2013. Continuing and expanding topics. Scandinavian Conference of Linguistics, Islands universitet, Reykjavik, maj 2013.
 • Andréasson, M., Engdahl, E. & Lindahl, F. 2013. Objektsrealisering och informationsstruktur i NDC – vart tar de pronominella objekten vägen? Dialektseminar. Universitetet i Oslo, januari 2013.
 • Lindahl, F. & Engdahl, E. 2012. Fronted pronominal objects in the mainland Scandinavian languages. N'CLAV Grand meeting, Lysebu, augusti 2012.
 • Engdahl, E. & Lindahl, F. 2012. Expanding topics. Information, Discourse Structure and Levels of meaning, Autonomous University of Barcelona, oktober 2012.
 • Kush, D. & Lindahl, F. 2011. On the Escapability of Islands in Scandinavian. Annual Meeting of Linguistic Society of America, Pittsburgh, januari 2011.