Göteborgs universitet

Konstruktionsgrammatik

Under senare år har det växt fram en konstruktionsgrammatisk profil på delar av grammatikforskningen vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi i Göteborg, bl.a. genom projekten Svenska konstruktioner (2004-2006, Riksbankens jubileumsfond), Argumentkonstruktioner i svenskan (2008-2012, Svenska Akademien), Ett svenskt konstruktikon (pågående, Riksbankens jubileumsfond) och inte minst genom studentarbeten i anslutning till dessa.

Nedan presenteras relaterade publikationer, seminarieuppsatser, uppsatser från magister- och doktorandkurser i konstruktionsgrammatik, samt B-uppsatser skrivna i anslutning till konstruktikonprojektet. Flera av texterna är elektroniskt tillgängliga i pdf-format.

 • Andersson, Lars-Gunnar (2004): När stängde blev fackspråk. I Text i arbete. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Andersson, Lars-Gunnar (2005): Språkkänsla som mönsterminnen. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. S. 488–497. Uppsala: Swedish Science Press.
 • Andersson, Lars-Gunnar (2007): Göra, ha eller ta sönder. I: Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 25–33.
 • Blensenius, Kristian (2009): Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 19: 172–201.
 • Borin, Lars, Markus Forsberg & Benjamin Lyngfelt (2013): Close encounters of the fifth kind: Some linguistic and computational aspects of the Swedish FrameNet project. Veredas 17(1):28-43.
 • Borin, Lars, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Growing a Swedish constructicon in lexical soil. Proceedings of SLTC 2012. (The Fourth Swedish Language Technology Conference), pp. 10-11. Lund, October 2012.
 • Bäckström, Linnéa, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice & Emma Sköldberg (2013): Automatic identification of construction candidates for a Swedish constructicon. Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013, May 22-24, 2013, Oslo, Norway, pp. 2-12. NEALT Proceedings Series 19
 • Bäckström, Linnéa, Benjamin Lyngfelt & Emma Sköldberg (2014): Towards Interlingual Constructicography. On correspondence between constructicon resources for English and Swedish. I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9–32.
 • Börjesson, Linnéa (2012): "Kämpa på!" En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse. (GU-ISS 2012-05) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Coussé, Evie, Peter Andersson & Joel Olofsson (eds.) (2018): Grammaticalization meets Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ehrlemark, Anna (2014): Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria. (GU-ISS 2014-01) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet. 
 • Ehrlemark, Anna, Richard Johansson & Benjamin Lyngfelt (2016). Retrieving Occurrences of Grammatical Constructions. Proceedings of COLING 2016. Osaka, Japan.
 • Forsberg, Markus, Richard Johansson, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Julia Prentice (2014): From construction candidates to constructicon entries. An experiment using semi-automatic methods for identifying constructions in corpora. I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9–32.
 • Hannesdóttir, Anna Helga & Benjamin Lyngfelt (2018): Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se. Leksikografi i Norden 14.
 • Håkansson, Camilla, Benjamin Lyngfelt & Matilda Brasch (2019): Typfall och mönsterigenkänning – konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken. Svenskans beskrivning 36. S. 107–117. Uppsala.
 • Jansson, Håkan (2006): Har du ölat dig odödlig? En undersökning av resultativkonstruktioner i svenskan. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket 57). Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Linell, Per & Kerstin Norén (2009): Vågar vågar ni väl men… - en reaktiv konstruktion i svenskan. Språk och stil NF 19: 72-104.
 • Loenheim, Lisa, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson, Julia Prentice & Sofia Tingsell (2016). Constructicography meets (second) language education. On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon. I: S. de Knop & G. Gilquin (eds.), Applied Construction Grammar, pp. 327–355. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Lyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskanSpråk och stil NF 17: 86–134.
 • Lyngfelt, Benjamin (2008): Huvuddriven valens – konstruktionsdriven argumentstruktur? I: NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) Göteborg: Meijerbergs institut. S. 272–279.
 • Lyngfelt, Benjamin (2009): Towards a comprehensive Construction Grammar account of Control. A case study of Swedish infinitives. Constructions & Frames 1(2): 153–189.
 • Lyngfelt, Benjamin (2010): Argumentstruktur från konstruktionsgrammatisk synvinkel. En jämförande diskussion. Svenskans beskrivning 30. Inst. f. nordiska språk, Stockholms universitet. S. 209-219.
 • Lyngfelt, Benjamin (2010): En akademiledamot pensioneras inte - om konstruktioner med s-verb i svenskan. I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborg: Meijerbergs. S. 178-192.
 • Lyngfelt, Benjamin (2011): Om subjekt med infinitiv, särskilt i passiv. Svenskans beskrivning 31. Red. Ann-Catrine Edlund & Ing-Marie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. S. 230–241.
 • Lyngfelt, Benjamin (2012): Re-thinking FNI. On null instantiation and control in Construction Grammar. Constructions and Frames 4(1): 1-23.
 • Lyngfelt, Benjamin (2013): Review of The Oxford Handbook of Construction Grammar ed. by Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale. Nordic Journal of Linguistics 36(3): 381-387.
 • Lyngfelt, Benjamin (2018): Introduction: constructicons and constructicography. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 1-18.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Kyoko Hirose Ohara & Tiago Timponi Torrent (eds.) (2018). Constructicography: Constructicon development across languages. Amsterdam: John Benjamins. Open access.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Adding a Constructicon to the Swedish resource network of SpråkbankenProceedings of KONVENS 2012 (LexSem 2012 workshop). Vienna, pp. 452-461, September 2012.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2014): Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon. Svenskans beskrivning 33. S. 268-279. Helsingfors.
 • Lyngfelt, Benjamin, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Anna Ehrlemark & Rudolf Rydstedt (2018): Constructicography at work: Theory meets practice in the Swedish Constructicon. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 41-106.
 • Lyngfelt, Benjamin & Markus Forsberg (2012): Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar.(GU-ISS 2012-02.) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Lyngfelt, Benjamin & Emma Sköldberg (2013): Lexikon och konstruktikon - ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv på lexikografiLexicoNordica 20: 75-91.
 • Lyngfelt, Benjamin, Tiago Timponi Torrent, Adrieli Laviola, Linnéa Bäckström, Anna Helga Hannesdóttir & Ely Edison da Silva Matos (2018): Aligning constructicons across languages: A trilingual comparison between English, Swedish, and Brazilian Portuguese. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 255-302.
 • Lyngfelt, Benjamin & Camilla Wide (red.) (2014): Special issue on Swedish constructions. Constructions.
 • Lyngfelt, Benjamin & Camilla Wide (2014): Introduction: Constructionist approaches to Swedish. I. Lyngfelt & Wide (red.).
 • Norén, Kerstin (2007): En akademiker (läs professor). - Om en skriftspråkskonstruktion. I: Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 195-202.
 • Norén, Kerstin & Per Linell (2007): Meaning Potentials and interaction between lexis and contexts: an empirical substantiation. Pragmatics 17: 387-416.
 • Norén, Kerstin (2010): Råkade ”råkade” slinta. En reaktiv konstruktion, x ”x”, i elektroniskt språk I: Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. (Festskrift till Jan Svensson 22 januari 1950. Utg. Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm. Lunds universitet. S. 228-242.
 • Olofsson, Joel (2011): "Det känns lite som att googla in i en frysbox" – Om rörelsekonstruktioner och produktivitet. Svenskans beskrivning 31. Red. Ann-Catrine Edlund & Ing-Marie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. S. 294-303.
 • Olofsson, Joel (2014). Argument structure constructions and syntactic productivity: The case of Swedish motion constructions. I. Lyngfelt & Wide (red.).
 • Olofsson, Joel (2018): Förflyttning på svenska. Om produktivitet från ett konstruktionsperspektiv. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 32.) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Prentice, Julia, Lisa Loenheim, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Sofia Tingsell (2016). "Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet." Svenskans beskrivning 34. S. 385–397. Lund.
 • Prentice, Julia & Benjamin Lyngfelt (2018): Det svenska konstruktikonet: språkpedagogiska tillämpningar och integrering med andra resurser. LexicoNordica 23, 119–137.
 • Sköldberg, Emma, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2013): Between Grammars and Dictionaries: a Swedish Constructicon. Proceedings of eLex 2013, pp. 310-327. Tallinn, Estland.
 • Wide, Camilla & Benjamin Lyngfelt (red.) (2009): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.
 • Wide, Camilla & Benjamin Lyngfelt (2009): Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna. I: Wide & Lyngfelt (red.).