Bild
Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning samt hälsolitteracitet, kapabilitet och beslutsfattande bland äldre.
Länkstig

Språkteknologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Dimitrios Kokkinakis

Kort beskrivning

Forskningsfokus:
Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning samt hälsolitteracitet, kapabilitet och beslutsfattande bland äldre.
Kontaktperson: Dimitrios Kokkinakis