Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Svenska Akademiens ordlista
Länkstig

SAOL – Svenska Akademiens ordlista

SAOL speglar samtidsspråket och ger uppgifter om ordens stavning, böjning, uttal och i många fall betydelse.

År 2015 utkom SAOL med sin fjortonde upplaga (SAOL 14). Ordlistan finns som tryckt bok och som gratis appar för såväl iOS- som Android-telefoner. SAOL 14 är också tillgänglig via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

Huvudredaktör för SAOL 14 är professor Sven-Göran Malmgren. Fil. dr Kristian Blensenius har ansvarat för arbetet som har lett fram till apparna.

Viktiga förändringar i ny upplaga

SAOL 14 är till sin yttre form lik föregående upplaga från 2006 (SAOL 13). Det finns dock några viktiga förändringar i den nya upplagan.

  • Cirka 13 500 ord har tillkommit och ca 9 000 har utmönstrats. Många kanske saknar de utmönstrade, ofta ålderdomliga, orden; det bör då sägas att SAOL i första hand ska vara en ordlista över det levande svenska ordförrådet. Ord som har fallit för åldersstrecket hittar man oftast (med utförlig förklaring) i Svenska Akademiens ordbok, SAOB.
  • Alla substantiv, verb och adjektiv har försetts med böjningsuppgifter.
  • Uttalsinformationen har utökats genom att uppgifter om grav och akut accent (som i nyckel resp. cykel) tillförts.
  • Informationen om många ords betydelse har utökats, bl.a. genom ett hänvisningssystem som gör det klart vart första och sista ledet i alla sammansatta ord hör (det är t.ex. inte samma föreställning i filmföreställning och gudsföreställning).
  • En ny typ av uppslagsord har införts, nämligen verbförbindelser av typen hoppa av och känna på sig.
  • Ett antal namn har upptagits som uppslagsord, bland annat namn på alla länder.
  • Rekommendationerna har utformats på ett ännu tydligare sätt än i SAOL 13 genom flitigare användning av formeln "hellre än". I stort sett ersätter den det äldre ”äv.” (även). Ett exempel är: sprej hellre än spray.

Mer information hittar du i inledningen till SAOL 14, som finns som PDF-format ovan.