Göteborgs universitet
Bild
Svenska Akademiens ordlista
Länkstig

SAOL – Svenska Akademiens ordlista

SAOL speglar samtidsspråket och ger uppgifter om ordens stavning, böjning, uttal och i många fall betydelse.

År 2015 utkom SAOL med sin fjortonde upplaga (SAOL 14). Ordlistan finns som tryckt bok och som gratis appar för såväl iOS- som Android-telefoner. SAOL 14 är också tillgänglig via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

Huvudredaktör för SAOL 14 är professor Sven-Göran Malmgren. Fil. dr Kristian Blensenius har ansvarat för arbetet som har lett fram till apparna.

Ett antal äldre utgåvor av SAOL är tillgängliga på webbplatsen SAOLhist. Boken SAOL och tidens flykt Några nedslag i ordlistans historia (2009) beskriver SAOL ur några olika perspektiv. Den här boken är också tillgänglig som pdf-fil.

Viktiga förändringar i ny upplaga

SAOL 14 är till sin yttre form lik föregående upplaga från 2006 (SAOL 13). Det finns dock några viktiga förändringar i den nya upplagan.

  • Cirka 13 500 ord har tillkommit och ca 9 000 har utmönstrats. Många kanske saknar de utmönstrade, ofta ålderdomliga, orden; det bör då sägas att SAOL i första hand ska vara en ordlista över det levande svenska ordförrådet. Ord som har fallit för åldersstrecket hittar man oftast (med utförlig förklaring) i Svenska Akademiens ordbok, SAOB.
  • Alla substantiv, verb och adjektiv har försetts med böjningsuppgifter.
  • Uttalsinformationen har utökats genom att uppgifter om grav och akut accent (som i nyckel resp. cykel) tillförts.
  • Informationen om många ords betydelse har utökats, bl.a. genom ett hänvisningssystem som gör det klart vart första och sista ledet i alla sammansatta ord hör (det är t.ex. inte samma föreställning i filmföreställning och gudsföreställning).
  • En ny typ av uppslagsord har införts, nämligen verbförbindelser av typen hoppa av och känna på sig.
  • Ett antal namn har upptagits som uppslagsord, bland annat namn på alla länder.
  • Rekommendationerna har utformats på ett ännu tydligare sätt än i SAOL 13 genom flitigare användning av formeln "hellre än". I stort sett ersätter den det äldre ”äv.” (även). Ett exempel är: sprej hellre än spray.

Mer information hittar du i inledningen till SAOL 14, som finns som PDF-format ovan.