Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kompetensutveckling: Flerspråkighet och svenska som andraspråk

Institutionen för svenska språket erbjuder uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk med ett antal olika inriktningar.

  • Flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling
  • Bedömning och utvärdering av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling
  • Genrepedagogik
  • Andraspråksutveckling
  • Ordförråd och ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv
  • Vuxenundervisning i ett andraspråksperspektiv.

Anpassade lösningar

Vi kan erbjuda flera olika anpassade lösningar, till exempel föreläsningar, workshops, seminarier och även poänggivande kurser. Våra utbildningar kan med fördel ingå i ett lokalt kompetensutvecklingsprogram.

Lärare, skolledare och utbildningsanordnare

Vi riktar den aktuella utbildningen till lärare, skolledare och utbildningsanordnare på alla nivåer i det svenska skolväsendet. Uppdragsutbildningen kan efter överenskommelse förläggas till lämplig lokal i den egna skolan/stadsdelen/kommunen.

Poänggivande  kurser

Undervisningen för en poänggivande kurs kan förslagsvis löpa över två terminer och ges i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar. Examinationen kan lämpligen genomföras i form av uppgifter som knyts till den egna verksamheten i skolan.