Göteborgs universitet
Bild

Kompetensutveckling: Retorik

Vill du bli en bättre och säkrare talare och lära dig att analysera argumenterande budskap i olika former? I så fall behöver du kunskaper i retorik, ofta definierat som läran om konsten att övertyga.

Retorikens styrkor

Retoriken handlar om helheten – från innehåll till framförande. Retorikstudier ger alltså kunskaper i till exempel:

  • argumentanalys
  • disposition
  • språklig utformning
  • memoreringsteknik
  • kroppsspråk och röst


Ämnet har också sin grund i hur skickliga talare faktiskt gör och hur människor som lyssnar verkligen reagerar. Detta gör att alla retorikstudier är fyllda av aha-upplevelser. Det som retoriken lär ut vet vi egentligen redan, men med hjälp av de retoriska insikterna kan vi se och praktiskt tillämpa denna kunskap – både när vi själva ska tala och när vi vill analysera vad någon annan säger (eller hur vi själva tänker).

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från lunchföreläsningar till heldags- och flerdagskurser i retorik, och utlovar såväl praktiska kunskaper som teoretiska insikter.

Läs mer om kursutbudet och ta reda på vilken inriktning, omfattning och upplägg som passar dig. Vi skräddarsyr också kurser efter önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper såsom jurister, politiker, forskare, lärare och präster.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Retorik

Föreläsningen ger en inblick i den klassiska retorikens tankesätt och en första bekantskap med dess huvudverktyg. De retoriska modellerna tillämpas på konkreta exempel hämtade från vår vardag och vår samtida samhällsliv. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Retorik

Föreläsningen ger kunskaper i den klassiska retorikens tankesätt och introducerar dess huvudverktyg. All teori tillämpas på konkreta exempel hämtade från vardag och samhällsliv (till exempel politik, juridik, reklam och populärkultur) och omsätts till kunskaper som kan användas då man själv ska hålla tal och anföranden.

Kurspaket 3 Retorik

Heldagsföreläsning om retorik där den klassiska retorikens tankesätt och huvudverktyg introduceras och tillämpas på konkreta exempel hämtade från vår egen vardag och från samtida samhällsliv (politik, juridik, reklam, populärkultur …). Föreläsningen ger också kunskaper om grundläggande argumentationsanalys och nervositetshantering.

Kurspaket 4 Retorik

Förmiddag (3 timmar): Föreläsning om den klassiska retorikens tankesätt och dess huvudverktyg. All teori tillämpas på konkreta exempel hämtade från vardag och samhällsliv (till exempel politik, juridik, reklam och populärkultur) och omsätts till kunskaper som kan användas då man själv ska hålla tal och anföranden.

Eftermiddag (3 timmar): Improvisationsövningar där deltagarna själva får träna på att tala och agera inför en grupp.

Kurspaket 5 Retorik

Maximalt 20 deltagare

Dag 1 (6 timmar): Heldagsföreläsning om retorik där den klassiska retorikens tankesätt och huvudverktyg introduceras och tillämpas på konkreta exempel hämtade från vår egen vardag och från samtida samhällsliv (politik, juridik, reklam, populärkultur …). Föreläsningen behandlar också grundläggande argumentationsanalys och nervositetshantering och ger kunskaper inför arbetet med det anförande som varje deltagare ska framföra under dag 3.

Dag 2 (3 timmar): Improvisationsövningar där deltagarna själva får träna på att tala och agera inför en grupp.

Dag 3 (6 timmar): Deltagarna håller egna förberedda anföranden av den typ som ger bäst utbyte för den enskilda deltagaren och gruppen. Efter anförandena finns tid för kommentarer från talaren själv samt från åhörarna och kursledaren.