Göteborgs universitet
Bild
Lärarlyftet - hösten 2020

Lärarlyftet

Möter du flerspråkiga eller nyanlända elever i din undervisning? Nu kan du som är lärare komplettera din legitimation genom att läsa kurser i svenska som andraspråk. Ta chansen att läsa in den behörighet du behöver, bli tryggare i din yrkesroll och höj din och dina elevers kompetens!

Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ger under höstterminen 2021 två kurser inom ramen för Lärarlyftet.

Studietakt och undervisningsform

Halvfart, distans.

Ansökan

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen antagning.se. mellan den 16 mars och den 15 april 2021.

Ansök på www.antagning.se

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett för Lärarlyftet

Blankett huvudmannens godkännande

Blankett huvudmannens godkännande Waldorf

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

OBS! Anställda lärare utan lärarexamen kan under vissa omständigheter läsa kurser i svenska som andraspråk (sva). Läs mer om detta på Skolverkets webbplats.