Göteborgs universitet
Bild
Kompetensutveckling inom presentationsteknik
Länkstig

Kompetensutveckling: Presentationsteknik

Att hålla intressanta och välstrukturerade presentationer och föredrag är inte svårt – om man vet hur man ska göra. Våra kompetensutvecklingskurser i presentationsteknik ger dig de kunskaper som behövs under såväl förberedelsen som framförandet av olika typer av presentationer.

Våra utbildningar ger kunskaper om till exempel:

  • Disposition
  • Mottagar- och situationsanpassning
  • Språkbruk
  • Manustyper och memorering
  • Framförande
  • Power Point-användning
  • Nervositetshantering

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från lunchföreläsningar till heldags- och flerdagskurser i presentationsteknik, och utlovar såväl praktiska kunskaper som teoretiska insikter. Nedan finns ett antal färdiga kurspaket, men vi skräddarsyr också kurser efter önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper.

Inom presentationsteknikens övergripande område erbjuder vi dessutom utbildningar om bildspelsprogram generellt och programvaran Powerpoint speciellt. Information om de här utbildningarna når du på sidorna om Digitala texter.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Presentationsteknik

Föreläsningen inleds med en introduktion till möjligheter och utmaningar med muntliga presentationer. Därefter behandlas presentationsteknikens "gör så här!" och "gör inte så här!" med utgångspunkt i den klassiska retorikens arbetsmodell. Slutligen demonstreras några övergripande strategier för att hantera de kommunikativa utmaningar som muntliga presentationer innebär. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Presentationsteknik

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om presentationsteknik med avseende på både förberedelser och framförande. Den behandlar till exempel disposition, språkbruk, manustyper, mottagaranpassning, användning av Powerpoint, kroppsspråk, klädval och hantering av nervositet. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 3 Presentationsteknik

Maximalt 15 deltagare

Dag 1 (2 timmar): Grundläggande presentationsteknik
Utbildningen ger grundläggande kunskap om presentationsteknik med avseende på både förberedelser och framförande. Den behandlar till exempel disposition, språkbruk, manustyper, mottagaranpassning, användning av Powerpoint, kroppsspråk, klädval och hantering av nervositet. Föreläsningens syfte är att ge de kunskaper som behövs i arbetet med den presentation som varje deltagare ska göra under dag 2.

Dag 2 (6 timmar): Presentationer
Kursdeltagarna håller egna presentationer av den typ som ger bäst utbyte för den enskilda deltagaren och gruppen. Efter anförandena finns tid för kommentarer från talaren själv samt från åhörarna och kursledaren.