Göteborgs universitet
Bild
Vi kan erbjuda kompetensutveckling i fackspråk inom många olika brancher.

Kompetensutveckling: Fackspråk

Kurserna i fackspråk riktar sig till dig som behärskar ett yrkesspråk till fulländning men som vill veta mer om detta eller om något annat fackspråk. Vill du dessutom lära dig att anpassa språkbruket inom ett fackområde för att bättre kunna kommunicera med människor som inte är experter, så är våra utbildningar de rätta för dig.

Fackspråkens när, vad, hur och varför

En viktig del av alla experters professionella kompetens är att behärska "sitt" fackspråk. Detta gäller bland annat ekonomer, ingenjörer, jurister, läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster samt biologer, fysiker och kemister. Men det gäller också för experter inom områden som många inte tänker på som "fackspråkliga". Även bilmekaniker, lärare och snickare använder "sina" fackspråk! Några spännande saker att fundera över i samband med fackspråk är de här:

  • Vad är speciellt med fackspråk i relation till allmänspråk?
  • Vad skiljer fackspråk och populariserat fackspråk i till exempel populärvetenskapliga tidskrifter som Forskning & Framsteg, Populär Historia och Språktidningen från varandra?
  • Vad förenar och vad skiljer olika sorters fackspråk, till exempel ekonomers, ingenjörers, juristers, läkares och naturvetares respektive fackspråk, från varandra?
  • Vad behöver experter inom ett område tänka på när de ska kommunicera med människor som inte är experter på samma område?

Svar på de här frågorna, och många andra, får du genom att delta i en eller flera av våra utbildningar inom området Fackspråk. Du kommer att få nya insikter och kanske omvärdera några av dina tidigare uppfattningar. Helt säkert kommer du att lära dig mer om fackspråk.

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar till heldags- och flerdagskurser med fokus på olika sorters digitala texter. Syftet är att du ska få insikter som kan tillämpas praktiskt, men alla utbildningar utgår självfallet från den senaste forskningen inom det aktuella området.

Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar till heldags- och flerdagskurser med fokus på olika sorters digitala texter. Syftet är att du ska få insikter som kan tillämpas praktiskt, men alla utbildningar utgår självfallet från den senaste forskningen inom det aktuella området.

Läs mer om kursutbudet och ta reda på vilken inriktning, omfattning och upplägg som passar dig. Vi skräddarsyr också utbildningar efter beställarens önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper som administratörer, jurister, lärare eller tekniker.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Fackspråk

Under denna föreläsning får du en översikt av fackspråk jämfört med allmänspråk. Inledningsvis presenteras några utmärkande drag för utvalda fackspråk och dess texter. Det kan exempelvis handla om ekonomi och årsredovisningar, medicin och läkarjournaler eller teknik och manualer.

Slutligen visar vi på några strategier som experter inom ett visst område kan använda för att kommunicera med människor som inte är experter på samma område. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Fackspråk

Inledningsvis ger detta kurspaket en översikt av egenskaper som förknippas med allmänspråk, populariserat fackspråk och fackspråk. Därefter får du en genomgång av några utmärkande drag för utvalda fackspråk och dess texter. Det kan exempelvis handla om ekonomi och årsredovisningar, medicin och läkarjournaler eller teknik och manualer.

Slutligen jämförs facktexter med populariserade facktexter inom de aktuella områdena för att ge insikter i vad som kan skilja de båda åt inom ett och samma fackområde. Detta ger också en möjlighet att jämföra språkbruket inom några olika fackområden. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 3 Fackspråk

Kurspaket 3 behandlar ett eller flera av de fem övergripande fackspråk, som lite skämtsamt kan kallas "ekonomiska", "juridiska", "medicinska", "naturvetenskapska" och "tekniska". Först ges en presentation av några egenskaper som förknippas med fackspråk i allmänhet.

Därefter följer en genomgång av några utmärkande drag för utvalda fackspråk och dess texter. Det kan exempelvis handla om ekonomi och årsredovisningar, medicin och läkarjournaler eller teknik och manualer.

Slutligen presenteras några strategier som experter inom ett område kan använda för att kommunicera med människor som inte är experter på samma område. Två exempel på sådana kommunikationssituationer är jurister som ska samarbeta med ekonomer i företag och jurister som ska kommunicera med icke-jurister i domstolar.

Kurspaket 4 Fackspråk

Maximalt 20 deltagare

Utbildningen behandlar ett eller flera av de fem övergripande fackspråk, som lite skämtsamt kan kallas "ekonomiska", "juridiska", "medicinska", "naturvetenskapska" och "tekniska". Först presenteras några egenskaper som förknippas med fackspråk i allmänhet. Därefter följer en genomgång av utmärkande drag för utvalda fackspråk och dess texter. Det kan exempelvis handla om ekonomi och årsredovisningar, medicin och läkarjournaler eller teknik och manualer.

Slutligen presenteras några strategier som experter inom ett område kan använda för att kommunicera med människor som inte är experter på samma område. Två exempel på sådana kommunikationssituationer är jurister som ska samarbeta med ekonomer i företag och jurister som ska kommunicera med icke-jurister i domstolar.

Under dagen varvas föreläsningsinslag med diskussioner om exempeltexter som representerar ett eller flera fackspråk. Utbildningen kan också ges under två halvdagar. Den ger både teoretiska och praktiska insikter.