Göteborgs universitet
Bild
Hem- och konsumentkunskap: safta och sylta
Foto: Kristina Holmlid

Hem- och konsumentkunskap

Lockas du av mat, hälsa och hållbar utveckling? Är du intresserad av ekonomi och konsumtion? Vill du bli lärare? Då är hem- och konsumentkunskap ett ämne för dig.

Ett dagsaktuellt ämne inte enbart i skolan. I hem- och konsumentkunskap ingår frågor om privatekonomi, hushållskulturella variationer och traditioner, reklam och medias betydelse för konsumtionsval, samt etik och estetik. Ett ämne och lärande som av elever uppfattas som både lustfyllt och matnyttigt.

Ämnesutbildning hem- och konsumentkunskap

Specifikt för lärarutbildningen i hem- och konsumentkunskap i Göteborg är att ämnesteori och ämnesdidaktik integreras i kurserna och har inslag av problembaserat angreppssätt. Lärarprofessionen sätts i fokus och förståelsen för hushållsperspektivet fördjupas och breddas. Kurserna visar på de olika delar som finns inom ämnesområdet. Tillsammans ger dessa dig helheten för att kunna undervisa i ämnet hem- och konsumentkunskap. I kurserna är hållbarhetsperspektivet synligt när det gäller miljö, ekonomi och sociala dimensioner. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, får du sedan möjlighet att omsätta kunskap i praktik och erfarenhet.

En mycket god arbetsmarknad för hem- och konsumentkunskapslärare

Allt pekar på att Sverige står inför en tilltagande brist på lärare, bland annat i hem- och konsumentkunskap. En statistisk analys från UKÄ fördjupar nu kunskapen genom att studera behoven av behöriga lärare i specifika undervisningsämnen. Bristen ser ut att bli störst bland högstadielärare exempelvis i hem- och konsumentkunskap.

Hem- och konsumentkunskap ingår i följande lärarprogram

Alla kurser ges som fristående kurser.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7–9

Kurser som ingår:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem

Kurser som ingår: