Göteborgs universitet
Bild
Student fotograferar ett spel.
Foto: Natalie Greppi

Design

Vill du vara en viktig del i en hållbar samhällsutveckling? Utbildningarna inom design på HDK-Valand förenar kritiskt tänkande med konstnärlig kompetens.

Ett samhälle som ständigt befinner sig i rörelse ställs hela tiden inför nya och ofta komplexa behov och utmaningar. Med utvecklingen följer nya produkter, tjänster, upplevelser och system som kräver såväl etisk som estetisk omtanke i sin utformning. Här spelar du som kritiskt tänkande och praktiserande designer en avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling.

Som student i design utgår du från egna intressen i utbildningen. Oavsett vilket designområde du väljer att inrikta dina studier på – till exempel visuell kommunikation, inredning, produkt, performativitet eller organisation – finns det en kärna som är densamma. Därför är undervisningen gemensam för de olika intresseområdena inom designämnet på HDK-Valand.

I undervisningen vävs praktik och teori samman. Arbetet med handen, tanken och platsen är grundläggande inom design. Introduktionen till verkstädernas redskap och metoder är en central del av utbildningarna, och förenas alltid med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.

Design på HDK-Valand är en komplett miljö som även erbjuder en forskarutbildning. Utöver ordinarie programkurser finns även ett flertal fristående kurser i design.

Studenter och lärare berättar om utbildningen

Navigate to video: Josipa Pilipovic om masterprogrammet i design (ENG)
Video (01:29  )
Josipa Pilipovic om masterprogrammet i design (ENG)
Navigate to video: Marie-Caroline Peris om masterprogrammet i Child Culture Design (ENG)
Video (01:18)
Marie-Caroline Peris om masterprogrammet i Child Culture Design (ENG)
Navigate to video: Studenter och lärare om masterprogrammet i Embedded Design (ENG)
Video (01:52)
Studenter och lärare om masterprogrammet i Embedded Design (ENG)
Navigate to video: Studenter och lärare om kandidatprogrammet i möbeldesign (ENG)
Video (03:35)
Studenter och lärare om kandidatprogrammet i möbeldesign (ENG)
Navigate to video: Jonatan Appelfeldt om kandidatprogrammet i möbeldesign (ENG)
Video (01:13 )
Jonatan Appelfeldt om kandidatprogrammet i möbeldesign (ENG)